Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Gott förtroende för maten

Konsumenterna har fortsatt gott förtroende för den mat som säljs i Sverige, visar en ny opinionsundersökning som Synovate har gjort på uppdrag av Livsmedelsföretagen (Li ). Konsumenterna tycker bland annat att det blivit enklare att hitta hälsosammare alternativ i matbutikerna.

I undersökningen svarar 81 procent av de tillfrågade att det har ett högt eller ganska högt förtroende för den mat och dryck som säljs i Sverige. Endast 7 procent svarar att de har lågt förtroende. Förtroendet är därmed något högre än i fjol och lika högt som för tio år sedan när Li  lät göra undersökningen första gången. Synovates undersökning omfattar 1 019 personer i åldrarna 16-75 år.

Livsmedelsföretagens VD Agneta Dreber tror att en viktig förklaring till att förtroendet, trots de senaste årens uppskruvade matdebatt, ligger stabilt på en hög nivå är att livsmedelsproducenterna har varit lyhörda för konsumenternas önskemål.

- Det har blivit enklare att hitta hälsosammare alternativ och det har blivit färre tillsatser i flera produkter, säger Agneta Dreber.

Undersökningen visar att mer än två av tre tillfrågade konsumenter nu anser att livsmedelsföretagens utbud av mat och dryck gör det lätt att välja hälsosamt. I den mätning som gjordes för fem år sedan var det bara drygt hälften av de tillfrågade som instämde i samma påstående. Därefter har andelen ökat för varje år.

- Detta är ett resultat av livsmedelsbranschens arbete med att främja goda matvanor, där mycket handlar om att erbjuda ett variationsrikt sortiment av produkter som underlättar för konsumenterna att göra medvetna val, säger Agneta Dreber

En färsk enkät bland Li:s medlemsföretag visar att halten av salt och/eller socker och/eller fett har minskat i flera produkter bara under det senaste året. Samtidigt ökade fiberhalten i flera livsmedel.

På senare år har mycket av matdiskussionen kretsat kring tillsatser. Li :s medlemsenkät visar att nästan 8 av 10 berörda livsmedelsproducenter har gjort en översyn av användningen av tillsatser, vilket medfört att en del tillsatser har tagits bort i flera produkter. Det gäller bland annat färdigrätterna. Detta är en process som fortgår.

- Tillsatsdebatten har haft det goda med sig att vi äntligen har fått ett ökat fokus på kvalitet, vid sidan om den eviga frågan om lägre matpriser. Många företag medger att det har funnits en viss slentrian i användningen av tillsatser, säger Agneta Dreber

Undersökningen visar annars att det finns en förståelse hos många konsumenter om att en del tillsatser behövs bland annat för att maten ska vara säker och ha en bra hygienisk kvalitet, eller för att den ska hålla rimligt länge, vilket minskar svinnet och därmed gynnar miljön.

- Det är inte seriöst att som en del matdebattörer påstå att det nästan aldrig kan finnas en nytta med tillsatser, säger Agneta Dreber.

Kontaktuppgifter:
Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen, tel: 08-762 65 01, agneta.dreber@li.se
Peter Wannding, Kommunikationsansvarig, tel: 08-762 65 13, 073-032 65 13, peter.wannding@li.se

Ämnen


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Presskontakt

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef (föräldraledig +46 8 762 65 02

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.