Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Konsumenternas förtroende för maten i topp – bästa resultatet hittills

För femte året har Livsmedelsföretagen, Li , låtit genomföra en undersökning för att belysa konsumenternas förtroende för maten i Sverige. Resultatet, som presenteras på Livsmedelsföretagens dag tisdag 25 april, är det bästa hittills med både fler positiva och färre negativa konsumenter – detta i tider av fågelinfluensa och otaliga larmrapporter. Antalet konsumenter som har ett fortsatt gott förtroende för den mat och dryck som säljs i Sverige har ökat till 86 procent. Siffran för dem med lågt förtroende har sjunkit till tre procent. Många konsumenter upplever också att man har fler hälsosamma produkter att välja mellan och att reklamen är mer inriktad på hälsosamma produkter. Denna trend bekräftas av företagens svar i en parallell undersökning där det framgår att under de senaste två åren har 70 procent av företagen ändrat sin marknadsföring och 55 procent sammansättningen på sina produkter i mer hälsosam och ”smalare” inriktning. - De höga siffrorna förpliktigar. Resultatet visar att livsmedelsindustrin blir alltmer lyhörd för konsumenternas önskemål. Utbudet av mat med mer hälsosam profil som samtidigt smakar gott och är säker har ökat, säger Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen. Överviktsfrågan engagerar fortsatt breda åldersgrupper, men har mindre fokus nu än tidigare. Ansvaret för övervikten läggs i ännu högre grad än tidigare på individen. Inte mindre än 96 procent av de tillfrågade anser att ansvaret i stor eller ganska stor utsträckning ligger hos individen själv. - Uppenbarligen anser konsumenterna att de har ett eget ansvar! De tycker också att de har hög kunskap och är i stor utsträckning välinformerade om vad som är hälsosamt att äta. Nu väntar vi på regeringens handlingsplan med förslag på hur fysisk aktivitet kan ökas och bra kostvanor stimuleras för framför allt barn, säger Agneta Dreber. Ytterligare upplysningar: Agneta Dreber 070-682 65 01 Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 60 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca 130 miljarder kronor. Stockholm Box 16347 (Sveavägen 13) SE-103 26 Stockholm, Sweden Tel. +46 (0)8 762 65 00 Fax. +46 (0)8 762 65 12 info@li.se www.li.se Göteborg Box 404 (Södra Hamngatan 53) SE-401 26 Göteborg,Sweden Tel. +46 (0)31 62 94 00 Fax. +46 (0)31 15 14 56 info@li.se www.li.se Malmö Box 186 (Jörgen Kocksgatan 1B) SE- 201 21 Malmö, Sweden Tel. +46 (0)40 35 25 00 Fax. +46 (0)40 35 25 56 info@li.se www.li.se

Ämnen

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.