Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Livsmedelsexporten överraskar positivt

Livsmedelsexporten ökade dubbelt så kraftigt som övrig svensk export - upp 18 procent jämfört med 9 procent för övrig export de första tre kvartalen i år, visar nya siffror från SCB. Livsmedel exporterades för 35 miljarder kronor, en ökning med fem miljarder jämfört med samma tid i fjol. Totalt exporterades livsmedel för 41 miljarder kronor i fjol.

- Glädjande är bredden i exportuppgången. Exporten ökar på de flesta produktområdena och har blivit allt viktigare för allt fler företag, säger Livsmedelsföretagens vd Agneta Dreber och fortsätter: Det är också glädjande att livsmedelsindustrin kan uppvisa en sådan framgång och konkurrenskraft i en för övrigt dyster industrikonjunktur.

- Allt tyder på att vi kan förvänta oss en fortsatt kraftig ökning av livsmedelsexporten i år trots den svaga konjunkturutvecklingen i vår omvärld, säger Agneta Dreber.

Ca 70 procent av livsmedelsexporten går till EU-länderna och ca tio procent till USA

- Vi kan därför förvänta oss en positiv effekt på livsmedelsexporten genom den förstärkning av euron och dollarn som skett speciellt den senaste tiden, säger Agneta Dreber.

Ytterligare upplysningar lämnas av Li:s VD Agneta Dreber, +46706826501 eller omvärldsanalytiker Arne Gabrielsson, tel +46706186503.

Livsmedelsföretagen, Li, är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsindustrin sysselsätter ca 57 000 personer och har ett försäljningsvärde på ca 140 miljarder kronor.

 

 

Ämnen


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Våra 800 medlemsföretag sysselsätter närmare 55 000 personer, omsätter 200 miljarder kr/år och utgör tillsammans Sveriges tredje största industrigren.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.