Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Livsmedelsföretagen om Livs avtalskrav: Leder till fler uppsägningar

 -  Avtal på de höga nivåer som Livs kräver skulle förstärka vågen av uppsägningar och fördjupa krisen för svenska livsmedelsproducenter.  Vi har redan rekordmånga varsel och konjunkturen blir bara sämre och sämre, säger Livsmedelsföretagens VD Marie Söderqvist i en kommentar till de avtalskrav som på onsdagen utbyttes med motparten Livsmedelsarbetareförbundet, Livs.

Facken inom industrin yrkar löneökningar på 2,8 procent och att förbund som ligger under snittlönen för industrin ska höja lönerna med 700 kr. Livs hör till de förbund som nu kräver lönelyft på 700 kr, vilket i praktiken innebär löneökningar på drygt 3 procent för branschen. Livsmededelsföretagen betonar att förändringarna av arbetskraftskostnader ska mätas i procent.

- Att använda en genomsnittslön som avser en annan bransch än den egna för att räkna fram ett visst krontal att höja lönerna med, är inte förenligt med Industriavtalet, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsindustrin har befunnit sig i en lågkonjunktur sedan 2010, med en svag försäljningstillväxt och ökade produktionskostnader för råvaror och personal. Lönsamheten har försämrat i allt snabbare takt under 2012 och har resulterat i en kraftig ökning av antalet varsel. Företagens framtidstro vad gäller personal och investeringar är fortsatt dyster.

Livsmedelsföretagen eftersträvar långa förbundsavtal eftersom det skapar stabila villkor för verksamheterna. 

- För att vända den dystra utvecklingen i branschen krävs ansvarstagande och en samling kring åtgärder som höjer företagens konkurrenskraft och lönsamhet, och som säkrar och utvecklar de jobb som finns kvar, säger Marie Söderqvist.

I yrkandet efterlyser Livsmedelsföretagen ökade drivkrafter för de anställa, bl a genom ökad lönedifferentiering. Branschens lägsta löner ska vara oförändrade för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden.  

Livsmedelsföretagens yrkande finns bifogat nedan.

Kontakt: Marie Söderqvist VD, tel:070-724 09 71; Anna Nordin, förhandlingschef: tel:076-812 65 07

Ämnen


Livsmedelsföretagen (Li) är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Li verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Kontakter

Daniel Emilson

Daniel Emilson

Presskontakt Press- och mediechef 076-275 83 60
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef 073-355 06 07

Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.