Gå direkt till innehåll
Så kan Sverige bli världsledande inom hållbar livsmedelsproduktion

Pressmeddelande -

Så kan Sverige bli världsledande inom hållbar livsmedelsproduktion

Livsmedelsföretagen har lämnat in synpunkter till regeringens kommande forskningspolitik i form av ett inspel till forskningspropositionen 2020. Inspelet bygger på åtta förslag som visar vägen till en världsledande och hållbar livsmedelsproduktion genom kraftfulla och innovativt organiserade FoI-satsningar, inklusive en ökning av den statliga satsningen till minst 400 miljoner kr. 

Nästa år kommer regeringen att presentera forskningspropositionen 2020 – en proposition som ligger till grund för kommande års forskningspolitik – och Livsmedelsföretagen har bjudits in att bidra till arbetet. Här kan du läsa Livsmedelsföretagens inspel.

– En samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedelsområdet är en förutsättning för att Sverige ska kunna bidra till att uppnå de ambitiösa målen i regeringens livsmedelsstrategi, målen i Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s färdplan för klimatet. Sverige har en unik förutsättning att göra detta, låt oss ta vara på det, säger Björn Hellman, VD för Livsmedelsföretagen.

Den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. För att nå dit ser Livsmedelsföretagen behovet av en kraftfull och innovativt organiserad FoI-investering som innefattar följande förslag:

  1. Öka stegvis de statliga FoI-satsningarna till minst 400 miljoner kr
  2. Arbeta utifrån ”missions”
  3. Använd rätt finansieringsinstrument på alla nivåer
  4. Stärk befintliga samverkansinitiativ
  5. Skapa ett smartare och mer sammanflätat holistiskt system för innovationsstöd
  6. Bredda och stärk instituten
  7. Höj forskningskompetensen i form av fler doktorer
  8. Inför ett nationellt ansvar för livsmedelsinriktade högre utbildningar

– Våra åtta förslag beskriver hur statens kommande forskningspolitik tillsammans med branschen starkt kan bidra till en hållbar livsmedelsproduktion i alla tre dimensioner av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Genom en signifikant ökad FoI-investering och ett ”missioninriktat” systemtänk kan vi ta oss an de komplexa frågeställningarna som branschen måste lösa, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen har även varit djupt involverade i att ta fram inspelet från Sweden Food Arena samt medverkat i inspelet från Industrirådet och Svenskt Näringsliv.

För mer information

Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig, Livsmedelsföretagen, 08-762 65 06, elisabet.rytter@li.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som sysselsätter närmare 50 000 personer, omsätter 195 miljarder kr/år och tillsammans utgör Sveriges tredje största industrigren.

Få mer nyheter om Livsmedelsföretagen och livsmedelsindustrin i vårt nyhetsbrev.

Presskontakt

Axel Granath

Axel Granath

Presskontakt Tf press- och mediechef 070-521 65 63
Jimmy Sandell

Jimmy Sandell

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 762 65 02

Relaterat material