Gå direkt till innehåll
Kajsa-Lisa Ljudén är hållbarhetsstrateg på Löfbergs. Här berättar hon mer om kafferosteriets ramverk för hållbara affärer.
Kajsa-Lisa Ljudén är hållbarhetsstrateg på Löfbergs. Här berättar hon mer om kafferosteriets ramverk för hållbara affärer.

Blogginlägg -

Löfbergs ramverk för hållbara affärer

Världens forskare är eniga. Läget för klimatet är akut. Den biologiska mångfalden minskar, våra ekosystem rubbas och mänskliga aktiviteter är orsaken. Jordens resurser är inte oändliga. Samtidigt ser vi stora sociala utmaningar med ökad polarisering och en växande ojämlikhet. På Löfbergs är vi fast beslutna om att stå i första ledet och bidra till en hållbar framtid. Vår utgångspunkt är att minimera vår negativa påverkan och maximera vår positiva. Perspektivet har alltid varit att bygga för kommande generationer.

Vårt ramverk för hållbara affärer beskriver riktningen och ambitionen för vårt hållbarhetsarbete på alla marknader, i vår värdekedja och som samhällsaktör. Ambitionerna och målen är satta i linje med både FN:s globala mål och Parisavtalet för klimat.

Allt liv på jorden kräver välfungerande ekosystem. Det förutsätter ett klimat som gör planeten beboelig, en rik biologisk mångfald, tillgång till rent, friskt vatten och ren luft. Vi behöver agera cirkulärt och använda våra resurser så att vi inte tar mer än vi ger tillbaka.

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete. De styr våra beslut och hur vi arbetar. Vi förbinder oss helhjärtat till FN:s globala mål för en hållbar utveckling, vilka vägleder oss i vårt agerande och våra målsättningar. Vi är övertygade om att näringslivet har en avgörande roll i arbetet med att nå målen.

Vi är små i vissa avseenden, men stora nog att göra skillnad på många områden. Vi kan påverka både människors välbefinnande och bidra till en välmående planet. De globala utmaningar vi antagit handlar om:

  • Planeten
    Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, ohållbar resursanvändning.
  • Människan
    Möjligheter för nästa generation när det gäller välstånd, jämlikhet och välbefinnande.

För att möta de globala utmaningarna ligger vårt fokus inom tre områden: Circular, Fair och Inclusive. Dessa områden vägleder oss i att göra kloka och hållbara val som bidrar till såväl vår affärsnytta som samhällsnyttan.

Vår ambition är att gå från en linjär till en fullt cirkulär verksamhet utan negativ inverkan på planeten. Att förvalta jordens resurser, sträva efter en hållbar produktion och konsumtion samt minska klimatpåverkan bidrar direkt positivt till de globala hållbarhetsmålen 8, 12 och 13.

Vi ska bidra till en mer rättvis ekonomisk tillväxt för världens småskaliga kaffeodlare. Vi tror på att certifierat kaffe gör skillnad och att vi kommer längre genom att arbeta tillsammans med andra för att stärka kaffeodlarsamhällen världen över. De globala hållbarhetsmålen 1, 2, 6, 8, 13 och 15 genomsyrar vår ambition om en rättvis och transparent värdekedja, i samspel med planetens ekosystem.

Vi har bestämt oss för att bidra till ett samhälle som präglas av inkludering och mångfald. Vi börjar med oss själva och vår egen verksamhet men gör också vad vi kan för att inspirera och påverka andra och använda vår röst i debatten. De globala hållbarhetsmålen 5, 8 och 10 vägleder oss i vår ambition om en fullt ut inkluderande verksamhet som präglas av mångfald.

För driva verklig förändring måste vi vara både nytänkande och modiga. Sedan vi grundades 1906 har vi strävat efter att vara pionjärer inom hållbarhet och våga ta det första steget, en roll vi ska stärka framgent. Vi går gärna först och gläds när vi inspirerar vår omvärld, men når ofta våra mål genom att samarbeta med andra. Inte minst inom hållbarhet.

I linje med det globala hållbarhetsmålet 17 tror vi på kraften att göra saker tillsammans.

Våra tydliga värderingar skapar en trygghet och gör att vi vågar ta ställning, höja rösten och driva frågor som är viktiga för oss. Och vi kommer fortsätta att transparent rapportera och dela med oss av såväl framgångar som motgångar.

Vi har inte alla svar och vi vet inte exakt hur vi ska nå alla våra mål än, men vi vet att höga ambitioner och mål hjälper oss att hitta vägar för att vi ska lyckas.

Kajsa-Lisa Ljudén
Hållbarhetsstrateg, Löfbergs

>> Läs mer i Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2020/2021.

Ämnen

Kontakter

Anders Thorén

Anders Thorén

Presskontakt Kommunikationschef 0703-55 64 22

Relaterat innehåll

Välkommen till Löfbergs!

Kafferosteriet Löfbergs är ett familjeföretag grundat 1906. Idag är vi drygt 340 kaffeälskare som är verksamma i norra Europa, och som delar passionen för smak, trender och hållbarhet. Vi omsätter 2,7 miljarder kronor och är en av världens största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe. Löfbergs äger även varumärkena Peter Larsen Kaffe och Kobbs.

Löfbergs
Tolagsgatan 1
652 21 Karlstad
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum