Skip to main content

Taggar

hållbarhet

Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2017/2018

Löfbergs Hållbarhetsredovisning 2017/2018

Dokument   •   2018-11-14 09:13 CET

Mer kaffe men lägre klimatpåverkan. Rekordmycket certifierat och fler deltagare än någonsin i våra utvecklingsprojekt för småskaliga kaffeodlare. Det och mycket mer kan man läsa om Löfbergs nya hållbarhetsredovisning.

Löfbergs vill se ökat klimatsamarbete med anledning av Brexit

”Med verksamhet i olika delar av Europa, inklusive Storbritannien, vet vi av erfarenhet att det är viktigt att jobba tillsammans över gränser för att utveckla klimatsmarta lösningar. Brexit gör det än viktigare att EU och Storbritannien upprätthåller ett bra samarbete för att hantera de utmaningar vi har framför oss på klimatområdet, säger Lars Appelqvist, vd på Löfbergs.

Öppet brev: Skärp EU:s klimatstrategi

Öppet brev: Skärp EU:s klimatstrategi

Dokument   •   2018-05-24 12:13 CEST

Kafferosteriet Löfbergs har tuffa mål för sitt klimatarbete. Till 2020 ska all energi komma från förnybara källor och klimatpåverkan minskat med 40 procent. För att skapa förutsättningar för ett bättre klimatarbete i Europa krävs styrmedel som leder i rätt riktning. Därför har Löfbergs tillsammans med 18 andra företag skrivit under ett brev till EU:s energiministrar om skärpa EU:s klimatstrategi.

Löfbergs sociala kvitto 2017

Löfbergs sociala kvitto 2017

Dokument   •   2018-04-03 15:53 CEST

Kaffe från certifierade odlingar gör skillnad. Genom att köpa Fairtrade-märkt kaffe bidrog Löfbergs kunder till att 54,7 miljoner kronor betalades ut i extra premier till småskaliga kaffeodlare under 2017.

Löfbergs ekologiska kvitto 2017

Löfbergs ekologiska kvitto 2017

Dokument   •   2018-04-03 15:49 CEST

Kaffe från certifierade odlingar gör skillnad. Genom att köpa ekologiskt kaffe bidrog Löfbergs kunder 2017 bl.a. till att användningen av bekämpningsmedel minskade med 212 ton och att en yta motsvarande 18 800 fotbollsplaner ställts om till ekologisk produktion.

Hållbarhetsredovisning 2016/2017

Hållbarhetsredovisning 2016/2017

Dokument   •   2017-12-19 07:19 CET

Mer stöd till unga och småskaliga kaffeodlare, rekordmycket ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, nya lösningar med förnybar energi och ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta utvecklingen på hållbarhetsområdet 2016/2017 för Löfbergsgruppen. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2015/2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2015/2016

Dokument   •   2017-01-18 12:57 CET

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Dokument   •   2017-01-13 11:02 CET

Mer hållbart kaffe, minskad energianvändning, ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta utvecklingen på hållbarhetsområdet 2015/2016 för Löfbergsgruppen. Naturligtvis hände det mycket mer än så, och det läser du om i den nya hållbarhetsredovisningen.

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015

Dokument   •   2016-02-18 09:58 CET

Hållbarhetsredovisning 2014/2015

Hållbarhetsredovisning 2014/2015

Dokument   •   2015-12-23 08:13 CET

Kaffe från certifierade odlingar, utvecklingsprojekt i odlarländer, förnybar energi och jämställdhet. Det är några av de saker du kan läsa om i Löfbergskoncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015. I slutändan handlar det om en sak: att kaffe både ska smaka och göra gott.

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Dokument   •   2014-12-01 09:00 CET

Löfbergs On Stage - våren 2015

Löfbergs On Stage - våren 2015

Dokument   •   2015-05-01 13:00 CEST

Löfbergs ekologiska kvitto 2014

Löfbergs ekologiska kvitto 2014

Dokument   •   2015-02-23 08:22 CET

Löfbergs ekologiska kvitto Genom att köpa ekologiskt kaffe bidrog Löfbergs kunder under 2014 till att: • användningen av handelsgödsel minskade med 1 318 ton (minskar övergödningen). • användingen av bekämpningsmedel minskade med 133 ton (positivt för den biologiska mångfalden). • en yta motsvarande 12 600 fotbollsplaner ställts om till ekologisk produktion.

Löfbergs sociala kvitto 2014

Löfbergs sociala kvitto 2014

Dokument   •   2015-02-23 08:21 CET

Löfbergs sociala kvitto 2014 Genom inköp av Fairtrade-märkt kaffe bidrog Löfbergs under 2014 till: • extra premier till kooperativen motsvarande 16,3 miljoner kronor • ökad intäkt för ekologisk odling med 21,5 miljoner kronor

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014

Dokument   •   2014-12-01 08:00 CET

AB Anders Löfberg är moderbolag i Löfbergsgruppen som har rosterier och bolag i fem länder, verksamma på ett tiotal kärnmarknader i Norra Europa.

Kapselmaskiner och kapselsortiment

Kapselmaskiner och kapselsortiment

Dokument   •   2011-11-28 15:00 CET

Kaffeskolan

Kaffeskolan

Dokument   •   2011-09-01 11:49 CEST

Här hittar du konkreta tips på hur du bereder ditt kaffe hemma i köket.

Smaksätt med kaffe, recept och tips!

Smaksätt med kaffe, recept och tips!

Dokument   •   2009-05-25 13:20 CEST