Skip to main content

Taggar

hållbarhet

Hållbarhetsredovisning 2016/2017

Hållbarhetsredovisning 2016/2017

Dokument   •   2017-12-19 07:19 CET

Mer stöd till unga och småskaliga kaffeodlare, rekordmycket ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe, nya lösningar med förnybar energi och ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta utvecklingen på hållbarhetsområdet 2016/2017 för Löfbergsgruppen. Läs mer i vår hållbarhetsredovisning.

Års- och hållbarhetsredovisning 2015/2016

Års- och hållbarhetsredovisning 2015/2016

Dokument   •   2017-01-18 12:57 CET

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Dokument   •   2017-01-13 11:02 CET

Mer hållbart kaffe, minskad energianvändning, ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta utvecklingen på hållbarhetsområdet 2015/2016 för Löfbergsgruppen. Naturligtvis hände det mycket mer än så, och det läser du om i den nya hållbarhetsredovisningen.

Årsredovisning 2014/2015

Årsredovisning 2014/2015

Dokument   •   2016-02-18 09:58 CET

Hållbarhetsredovisning 2014/2015

Hållbarhetsredovisning 2014/2015

Dokument   •   2015-12-23 08:13 CET

Kaffe från certifierade odlingar, utvecklingsprojekt i odlarländer, förnybar energi och jämställdhet. Det är några av de saker du kan läsa om i Löfbergskoncernens hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015. I slutändan handlar det om en sak: att kaffe både ska smaka och göra gott.

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Dokument   •   2014-12-01 09:00 CET

Löfbergs On Stage - våren 2015

Löfbergs On Stage - våren 2015

Dokument   •   2015-05-01 13:00 CEST

Löfbergs ekologiska kvitto 2014

Löfbergs ekologiska kvitto 2014

Dokument   •   2015-02-23 08:22 CET

Löfbergs ekologiska kvitto Genom att köpa ekologiskt kaffe bidrog Löfbergs kunder under 2014 till att: • användningen av handelsgödsel minskade med 1 318 ton (minskar övergödningen). • användingen av bekämpningsmedel minskade med 133 ton (positivt för den biologiska mångfalden). • en yta motsvarande 12 600 fotbollsplaner ställts om till ekologisk produktion.

Löfbergs sociala kvitto 2014

Löfbergs sociala kvitto 2014

Dokument   •   2015-02-23 08:21 CET

Löfbergs sociala kvitto 2014 Genom inköp av Fairtrade-märkt kaffe bidrog Löfbergs under 2014 till: • extra premier till kooperativen motsvarande 16,3 miljoner kronor • ökad intäkt för ekologisk odling med 21,5 miljoner kronor

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014

Dokument   •   2014-12-01 08:00 CET

AB Anders Löfberg är moderbolag i Löfbergsgruppen som har rosterier och bolag i fem länder, verksamma på ett tiotal kärnmarknader i Norra Europa.

Kapselmaskiner och kapselsortiment

Kapselmaskiner och kapselsortiment

Dokument   •   2011-11-28 15:00 CET

Kaffeskolan

Kaffeskolan

Dokument   •   2011-09-01 11:49 CEST

Här hittar du konkreta tips på hur du bereder ditt kaffe hemma i köket.

Smaksätt med kaffe, recept och tips!

Smaksätt med kaffe, recept och tips!

Dokument   •   2009-05-25 13:20 CEST