Gå direkt till innehåll
Rekordpriser på skogsmark i södra Sverige, nedgång i norra och mellersta Sverige

Pressmeddelande -

Rekordpriser på skogsmark i södra Sverige, nedgång i norra och mellersta Sverige

LRF Konsult, Sveriges största fastighetsmäklare av skogsfastigheter har sammanställt statistik över första halvårets försäljningar. Statistiken visar att genomsnittspriset på skogsmark har fortsatt att stiga till rekordnivåer i södra Sverige medan prisbilden i resterande del av landet har vikit.

Genomsnittspriset för hela Sverige fortsatt på rekordnivå
LRF Konsults statistik visar att riksgenomsnittet för skogsmark är 443 kr/m³sk (skogskubikmeter). Det motsvarar en blygsam real uppgång med 0,4 procent. Detta är återigen det högsta uppmätta genomsnittspriset sedan LRF Konsult startade sammanställa statistik 1995.

Fortsatt högtryck i södra Sverige
Marknaden för skogsfastigheter i södra Sverige är glödhet. Genomsnittspriset har stigit hela 7,5 procent till 707 kr/m³sk. Aldrig någonsin har LRF Konsults statistik visat ett genomsnittspris över 700 kr. Stormar, torka, omfattande barkborreangrepp och lägre virkespriser har uppenbarligen ännu inte rått på trenden med fortsatt stigande skogsmarkspriser i södra Sverige.

- Intresset för att köpa skog i södra Sverige är fortsatt mycket stort och en lågt belånad befintlig skogsägare som köper mer skog när grannfastigheten blir till salu kan fortfarande göra en fin totalaffär. Men, vi uppmanar till försiktighet för den som planerar att köpa skog med tanke på senaste tidens konjunkturutveckling och prisuppgång på skogsfastigheter. Det är alltid viktigt att undersöka fastigheten samt säkerställa att det finns ett säkerhetsutrymme i kalkylen, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult.

Prisnedgång i norra Sverige
Jämfört med 2018 har priset på skogsmark ytterligare sjunkit något i norra Sverige. LRF Konsults statistik visar att genomsnittspriset är 265 kr/m³sk vilket motsvarar en prisnedgång om 2,4 procent.

- Det är framförallt norra Norrlands inland som bidrar till att genomsnittspriset för hela norra Sverige har gått ner. Kikar vi djupare i statistiken ser vi att skogsmark närmare kusten har stigit något i pris, säger Markus Helin.

Tydlig prisnedgång i mellersta Sverige
I mellersta Sverige har priset för skogsmark de senaste åren inte följt någon tydlig trend. Efter en tydlig prisuppgång 2018 har priset under första halvåret 2019 återigen gått ner. Efter halvårsskiftet är genomsnittspriset 435 kr/m³sk, en nedgång med 5,4 procent.

Marknaden för skogsmark fortsatt stabil framöver
Under första halvåret 2019 har konjunkturen fortsatt varit stark om än många rapporter signalerar att konjunkturtoppen definitivt har passerats. Stormen Alfrida, lägre efterfrågan på skogliga produkter från omvärlden, omfattande barkborreangrepp i såväl Sverige som Europa samt hög avverkningstakt har skapat ett överutbud av skogsråvara. Detta har lett till att skogsägaren fått sämre betalt för sin råvara, framförallt gran. I vissa europeiska länder har prisnedgången varit kraftig vilket på sikt ytterligare kan påverka prisbilden i Sverige. Därtill skapar handelskriget mellan Kina och USA marknadsturbulens liksom fortsatt osäkerhet kring Brexit.

Trots alla farhågor som lurar runt hörnet får skogsägare trots allt ändå fortfarande bra betalt för sin råvara. Riksbanken har dessutom justerat ner sin räntebana vilket borgar för ett fortsatt lågt ränteläge framöver. Över 70 procent av all skogsmark som är till salu på öppna marknaden köps av någon som redan tidigare äger skog. Har man varit skogsägare länge blir man inte lika priskänslig och agerar ofta oavsett vad olika konjunkturindikatorer visar för tillfället, när rätt fastighet blir till salu. Detta faktum liksom långsiktigt ägande är en av anledningarna till att priset på skog inte fluktuerar lika kraftigt som många andra tillgångsslag.

LRF Konsults bedömning är att efterfrågan på skogsmark kommer vara fortsatt stor under resterande del av 2019 med bibehållen prisbild men där enskilda fastigheter kan avvika mer från medelvärden än tidigare.

Om prisstatistiken för skogsmarkspriser
LRF Konsult är Sveriges största fastighetsmäklare av jordbruks- och skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via LRF Konsults fastighetsmäklare under perioden 1 jan till 30 juni 2019. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden vid varje helårsskifte. På lrfkonsult.se/vardeindikatorn finns ”Värdeindikatorn” som bygger på LRF Konsults prisstatistik. Med Värdeindikatorn får du en indikation av värdet av just din fastighet.

För mer information kontakta:

Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, markus.helin@lrfkonsult.se
Eva Wase, Pressansvarig tel: 08-657 47 55, eva.wase@lrfkonsult.se

Ämnen

Kategorier


LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för småföretagare.

Kontakter

Anna Burlage Sjöberg

Anna Burlage Sjöberg

Presskontakt Presskontakt 08-700 20 10

Relaterat innehåll

Välkommen till Ludvig & Co!

Ludvig & Co utvecklar och säljer tjänster och rådgivning inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik, skatt och affärsrådgivning som ger affärsnytta för småföretagare.