Pressmeddelande -

Skanska väljer Lule Building System AB

Skanska och Lule Building System AB har tecknat avtal om byggnation av internt kraftnät vid en ny vindkraftspark där Skanska är huvudentreprenör för hela projektet. Parken är belägen på Björnlandshöjden i Sundsvalls kommun. Arbetena ska påbörjas i oktober 2020 och beräknas vara klara i slutet av 2021. Kontraktsvärdet är ungefär 50 miljoner SEK.

LBS är specialister på stora projekt och erbjuder helhetslösningar av allt ifrån inledande projektering till installation och driftsättning av elkraftanläggningar som transformatorer, ställverk och vindkraftparker.

Energiförsörjningen i Sverige står inför en flerdimensionell omställning. Fossil- och kärnkraft avvecklas successivt för att ersättas med förnybar energi där vindkraft är dominerande. Den ökade användningen av el, inte minst i fordon, ställer också stora krav på en uppgradering av det svenska elnätet.

- Vi är stolta över att ett ledande svenskt entreprenadföretag som Skanska nu valt LBS som leverantör av internt kraftnät vid byggnation av vindkraftpark. Det är ännu en kvittens på den effektiva organisationen och den kvalitetsmedvetenhet som LBS präglas av och uppskattas av våra kunder, säger Johan Strömbäck, VD i LBS.

För mer information, kontakta:

Johan Strömbäck, tel: 070 576 28 00, mail: johan.stromback@lbsab.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hållbarhet
  • elkraft
  • vindkraftpark
  • energiomställning
  • ikn
  • internal grid
  • elkraftprojekt
  • företagande

Regioner

  • Sundsvall

Lule Building System (LBS) i korthet

LBS är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag som framgångsrikt driver stora elkraftsprojekt åt kunder som Vattenfall och ABB, Veidekke och YIT. Företaget har sitt säte i Liden utanför Sundsvall, men genomför projekt över hela Sverige. LBS omsatte ca 60 miljoner under 2019.

Kontakter

Mathias Hallin

Presskontakt Styrelseordförande +46 70 305 60 48

Relaterat innehåll