Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

5 mkr från Lundbergs Forskningsstiftelse till uppgradering av MR-centrum för forskning

5 mkr från Lundbergs Forskningsstiftelse till uppgradering av MR-centrum för forskning

Sveriges nationella 7T MR-anläggning i Lund ger alla svenska forskare tillgång till extra kraftfull MR-teknik. Här studeras bland annat hjärnaktivitet och sjukdomar som epilepsi, artros och cancer. Tack vare fem miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse kan nu anläggningen uppgraderas med ny teknik som arbetar snabbare, ger bättre bilder och möjliggör studier av fler former av cancer.

    Cellers metabolism möjlig nyckel till behandling av spridd lungcancer

Cellers metabolism möjlig nyckel till behandling av spridd lungcancer

Lungcancer orsakar många dödsfall, främst på grund av att den ofta sprider sig. Clotilde Wiel studerar metabolismen hos olika typer av celler i syfte att förstå hur det går till när lungcancerceller bildar tumörer på andra ställen i kroppen. 2,4 miljoner kronor från Lundbergs Forskningsstiftelse går till ny apparatur med vars hjälp Clotilde Wiel hoppas finna funktioner i cancercellerna som det går

Kontakter

Mikael Stenmark

Presskontakt Presskontakt 0735-430045

Vilhelm Hanzén

Presskontakt Presskontakt

Christina Backman

Presskontakt Ordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 0727-19 70 45

Rose Mjörnstedt

Presskontakt Sekreterare, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse 0724-47 02 95

Framåtskridande medicinsk forskning för en bättre hälsa och morgondag

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

c/o Simplicity Stiftelsetjänst Box 19077
400 12 Göteborg
Sverige