Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Accepterat pris införs i Stockholms innerstad

1 april infördes jämförelsepris i objektsbeskrivningarna på bostäder till salu i Stockholms innerstad. Nu tas nästa steg för att motverka lockpriser. Från och med 1 augusti inför en stor del av mäklarföretagen i Stockholm Accepterat pris på alla sina objekt i Stockholms innerstad.

Accepterat pris innebär att priset som anges i bostadsannonsen ligger på en nivå som säljaren är villig att acceptera som slutpris. Om flera bud finns kan dock budgivning förekomma och priset bli högre. Säljaren och mäklaren kommer gemensamt fram till nivån på det accepterade priset som även ligger inom ramen för mäklarens värdering av bostaden.  

- Vi ställer oss mycket positiva till branschinitiativet. Detta skapar ytterligare en trygghet för kunderna med både en koppling till säljarens accepterade pris och mäklarens värdering.  Accepterat pris ger kunderna ytterligare en vägledning i var marknadsvärdet ligger, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Mäklarsamfundet.

Även om ett Accepterat pris är angett råder enligt lag alltid fri prövningsrätt för säljaren vilket innebär att denne har rätt att själv välja om bostaden ska säljas, till vem och till vilket pris.


För ytterligare kommentarer kontakta:

Jeanette Gustafsdotter, VD Mäklarsamfundet, tel nr 08 – 555 00 910 eller 070 – 624 45 56

Guy Wallster, ordförande Mäklarsamfundet, tel nr 070 – 516 31 00

Ämnen

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden