Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bolånereglerna påverkar på Gotland

Bolånetaket andra kvartalet 2011:

Förstagångsköpare och yngre barnfamiljer får svårare att flytta

Segregationen inom gruppen förstagångsköpare har nu ökat. Det visar en undersökning av bolånetakets effekter under andra kvartalet sedan införandet. Närmare 1000 fastighetsmäklare har besvarat frågor om hur bolånetaket påverkat människor på bostadsmarknaden sedan införandet den 1 oktober 2010.

Bolånereglerna har påverkat både småhus- och bostadsrättsmarknadens konsumenter jämnt i hela Sverige. 65 procent av fastighetsmäklarna bedömer att bolånetaket påverkat småhusmarknadens kunder och 64 procent att det påverkat bostadsrättsmarknaden. 

De nya reglerna slår hårt mot dem som saknar kontantinsats, det vill säga förstagångsköpare. Fastighetsmäklarna konstaterar också att de ser en ökad segregation inom gruppen.  Men undersökningen visar att reglerna även drabbar många yngre barnfamiljer, som trots fast arbete god ekonomi och egen ägd bostad inte kan flytta till större bostad. Kostnader för lagfart och pantbrev blir tillsammans med de 15 procenten kontantinsats för mycket. Rörligheten har minskat och försiktigheten har ökat på marknaden enligt landets fastighetsmäklare.  

-       Det är tydligt att vissa som vill in på bostadsmarknaden på Gotland stängs ute, trots att de har en god ekonomi och fast arbete. Det finns en överhängande risk att vi får en mycket mer segregerad bostadsmarknad, framöver och det är beklagligt, säger Håkan Ericsson, fastighetsmäklare på Gotland.  

Undersökningen finns nedbruten på länsnivå och finns att ladda ned på vår hemsida www.maklarsamfundet.se

För ytterligare information kontakta:

Håkan Ericsson, fastighetsmäklare på Gotland  0498- 29 29 70 

Jeanette Gustafsdotter, VD Mäklarsamfundet, telefon: 08 - 555 00 910 eller mobil 0706 - 24 45 56

Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet, telefon: 08- 555 00 959 eller mobil 0709 - 90 68 14

Ämnen

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet

Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden