Gå direkt till innehåll
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

Pressmeddelande -

Bostadsrättsregister behövs för konsumentskyddet

Pressmeddelande den 3 december 2020

Mäklarsamfundet välkomnar regeringens beslut om att utreda införandet av ett offentligt pantregister för bostadsrätter. Ett centralt och statligt bostadsrättsregister skulle vara ett stort kliv framåt för konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden, samtidigt som det skulle försvåra för organiserad kriminalitet och penningtvätt. Mäklarsamfundet har förespråkat detta i många år och ser nu fram emot att bidra i utredningsarbetet.

Bostadsrättsmarknaden betingar idag ett betydligt högre värde än småhusmarknaden. Trots det finns inget pantregister för bostadsrätter motsvarande det som finns för småhus. Det är en allvarlig brist i konsumentskyddet i vad som för de allra flesta är livets största affär. Mäklarsamfundet har drivit frågan om införandet av ett register under många år, och de senaste åren har allt fler aktörer ställt sig bakom kravet på ett bostadsrättsregister i statlig regi. Idag förespråkar även Riksbanken, Kronofogden, Lantmäteriet och Bankföreningen ett register för bostadsrätter.

- Konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden har diskuterats en längre tid utan att några konkreta åtgärder har vidtagits för att förstärka det. Med ett pantregister för bostadsrätter blir det ordning och reda. Köpare av bostadsrätter får samma skydd som småhusköparna. Samtidigt försvårar det för kreditbedrägerier och penningtvättsförsök. Det är en grundläggande trygghetsreform som är brådskande att få på plats, säger Björn Wellhagen VD Mäklarsamfundet.

Det är inte ovanligt att noteringar om pantsättningar är felaktiga eller saknas. I värsta fall leder det till att en köpare förlorar sin bostadsrätt vid en exekutiv auktion på grund av att en tidigare ägare och pantsättare inte klarat av att betalat sina lån. Ofta råder det också okunskap bland föreningarnas företrädare om det långtgående, egna ansvaret för pantsättningshanteringen. Hos de föreningar som är knutna till de stora bostadsrättsorganisationerna fungerar det säkert som det ska i de flesta fall, men många mindre föreningar är helt beroende av ideella insatser och problemen med pantsättningshanteringen där har länge varit omfattande.

Mäklarsamfundet har genomfört enkätundersökningar bland medlemmarna vid flera tillfällen. Gång på gång har bilden av omfattande problem och osäkerhet på pantsättningsområdet kunnat bekräftas. 2018 visade en sådan undersökning att två av tre mäklare ofta eller ibland får felaktiga uppgifter om pantsättning av lägenhet och att var tredje mäklare varit med om en situation där brister i hantering av pantsättning gjort att kunden riskerat att ta skada.

- Mäklarsamfundet har stor kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med den här frågan. Vi har deltagit i tidigare utredningar om bostadsrättsregister och är beredda att bidra till utredningsarbetet även den här gången, säger Jonas Anderberg, chefsjurist Mäklarsamfundet.


För mer information kontakta:

Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet

bjorn.wellhagen@maklarsamfundet.se

070 899 58 65 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden