Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bygg mer och flytta oftare

-          Rörligheten på bostadsmarknaden är för låg. Det visar vårt nya mätverktyg Bostadsmarknadsindex. Det måste skapas bättre förutsättningar både för att kunna flytta och för att kunna bygga. Det är viktigt att regeringen lyssnar på signalerna, säger Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet. 

BMI är ett index på årlig bas som grundas på relationen mellan färdigställda bostäder och befolkningsförändring samt relationen mellan omsättning och befintligt bestånd av småhus och bostadsrätter.

-          Det behövs fler bostäder för att få till stånd flyttkedjor och ökad rörlighet på bostadsmarknaden säger Ola Månsson, VD på Sveriges Byggindustrier. Det ger förutsättningar för att arbetsmarknaden ska fungera effektivare och därmed skapa möjligheter för ökad tillväxt och välfärd.

För ytterligare frågor kontakta

Claudia Wörmann, Analysansvarig på Mäklarsamfundet tel. 0709 90 68 14 eller Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor vid Sveriges Byggindustrier tel. 0708 99 58 65.

Ämnen

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden