Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det ekonomiska läget oroar

Regeringen presenterar idag vårpropositionen för 2013 som innehåller ytterligare åtgärder för att möta det svaga konjunkturläget. Finansminister Anders Borg säger i ett pressmeddelande bland annat att världsekonomin håller tillbaka återhämtningen i Sverige men att vår starka position gör det möjligt att gå vidare med fler åtgärder som dämpar effekterna på arbetsmarknaden.

 

- Vi märker att allt fler bostadskonsumenter är bekymrade över utvecklingen på arbetsmarknaden och att detta påverkar bostadsmarknaden mer och mer. Därför är det särskilt oroande att arbetslösheten bedöms fortsätta stiga, säger Ingrid Eiken, VD på Mäklarsamfundet.


- En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi. Vi välkomnar därför särskilt de förslag som ger bättre tillgång till bostäder, fler vägar till jobb, särskilt för unga, och satsningar på infrastruktur, avslutar Ingrid Eiken.


För ytterligare information kontakta:

Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070 - 669 34 34

Ämnen

Kategorier


Om Mäklarsamfundet

Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka 5 300 anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 82 procent, av den samlade kåren.

Läs mer om oss på www.maklarsamfundet.se


Presskontakt

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden