Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Enklare för privatpersoner att hyra ut bostad med bostadsrätt eller äganderätt

Igår överlämnade den av regeringen tillsatta utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar sitt delbetänkande Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU2012:25) till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Mäklarsamfundet har i olika sammanhang lyft fram att det är viktigt att regeringen tar ett samlat grepp om de bostadspolitiska frågorna. En aktiv bostadsmarknad med sund rörlighet är nödvändigt för att människor ska kunna anpassa sitt boende till nya förutsättningar. Vi har också pekat på det faktum att det har blivit allt svårare för bland annat unga och studenter att komma in på bostadsmarknaden och efterfrågat förslag från regeringen för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

-          Vi tycker att det är bra att det äntligen börjar röra på sig när det gäller de bostadspolitiska frågorna. Det visar att regeringen, och civil- och bostadsminister Stefan Attefall tar vår oro på allvar. Vi välkomnar utredarens förslag i de delar där förslag läggs i syfte underlätta för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet,  i en kommentar.

Utredaren skriver i sitt förslag  bl.a. ”Om uthyrningen stimuleras kan detta få vidare effekter”. Han pekar bl.a. på det starka sambandet mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad och menar att ett ökat utbud av hyreserbjudanden kan leda till att rörligheten på arbetsmarknaden blir större, vilket ökar chanserna för god matchning mellan arbetssökande och arbetssökare på arbetsmarknaden.

-          Bostadspolitiken får inte bli ett hinder för de som flyttar utan måste stödja tillväxten i svensk ekonomi. Det är väsentligt för både sysselsättningen och näringslivets möjligheter att växa att vi har en aktiv bostadsmarknad. Det är glädjande att utredaren särskilt pekar på bostadsmarknadens centrala roll för att få arbetsmarknaden att fungera. Precis så är det, och därmed är bostadspolitiken också viktig för näringslivets möjligheter att växa, avslutar Ingrid Eiken.

Kontaktinformation

Ingrid Eiken, VD: 070 - 669 34 34

Claudia Wörmann, analysansvarig: 070 - 990 68 14

 

Ämnen

Presskontakt

Björn Wellhagen

Björn Wellhagen

Presskontakt VD 070-899 58 65
Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12