Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett år med bolånetaket

Idag presenterade Finansinspektionen sin utvärdering av bolånetaket.  I utvärderingen följer de upp hur svenska banker och bolånetagare har anpassat sig till bolånetaket på 85 procents belåning, som infördes den 1 oktober 2010.

Utvärderingen visar att hushållens belåningsgrad minskade under år 2011, för första gången sedan 2002. Samtidigt har andelen bolån över 85 procent halverats sedan 2009.

-          Utvärderingen visar att bolånetaket har haft effekt. Men det är viktigt att bostadspolitiken inte blir ett hinder för de som vill flytta. Det är en förutsättning för både sysselsättningen och näringslivets möjligheter att växa att vi har en aktiv bostadsmarknad säger Mäklarsamfundets VD Ingrid Eiken .

Utvärderingen visar också, enligt de stresstester som Finansinspektionen genomfört, att hushållens återbetalningsförmåga är god och att eventuella prisfall på bostadsmarknaden och ökad arbetslöshet endast påverkar en begränsad andel av hushållen med bolån. Finansinspektionen menar således att de svenska bolånen inte hotar den finansiella stabiliteten, dessutom konstateras en ökad vilja till amortering.

-          Det är positivt att se en ökad amorteringsgrad eftersom det är mer rättvist att ställa krav på betalningsförmåga och än att gå strikt efter ett bolånetak, tillägger Ingrid Eiken i en kommentar.

-          Att äga sitt boende är i grunden det naturliga sättet att spara och en majoritet av svenskarna vill äga sitt boende. Mäklarsamfundets egna uppföljningar bland landets fastighetsmäklare visar att bankernas restriktiva utlåning är den faktor som bedöms påverka både småhusmarknaden och bostadsrättsmarknaden mest just nu och det är vanligare att bankerna rekommenderar att man ska sälja först och köpa sen.  Bosparandet måste bli en naturlig del av sparandet redan från unga år och det är hög tid att regeringen skapar bättre incitament för sparande, avslutar Ingrid Eiken.

Ytterligare information och kommentarer

Ingrid Eiken, Vd: 0706-693434

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Björn Wellhagen

Björn Wellhagen

Presskontakt VD 070-899 58 65
Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12