Gå direkt till innehåll
Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Pressmeddelande -

Fastighetsmäklarbranschen i siffror

Att köpa eller sälja sin bostad är en av livets största affärer. Här spelar fastighetsmäklaren en nyckelroll för att skapa trygghet, transparens och tydlighet för både köpare och säljare. Men hur ser egentligen branschen ut? Mäklarsamfundets rapport ”Fakta & Nyckeltal” är den mest heltäckande kunskapskällan om fastighetsmäklarbranschen.

Rapporten ”Fastighetsmäklarbranschen – Fakta och nyckeltal 2017” samlar den senaste statistiken för bostadsmarknaden och det mest uppdaterade kunskapsunderlaget om fastighetsmäklarbranschen på ett och samma ställe.

– Årets upplaga av rapporten Fakta och nyckeltal visar tydligt att fastighetsmäklarbranschen inte bara är en viktig näring. Det är också en bransch i förändring. Under de senaste tio åren har allt fler kvinnor sökt sig till branschen. Fortsätter trenden kommer fler kvinnor än män arbeta i branschen inom bara några år. Det är också glädjande att konstatera att de allra flesta köpare och säljare är nöjda, säger Ingrid Eiken Holmgren VD Mäklarsamfundet.

Här är några intressanta resultat från rapporten:

  • Fastighetsmäklaryrket är populärt. Antalet registrerade fastighetsmäklare i Sverige har ökat de senaste åren. 2016 fanns det 6 910 fastighetsmäklare och preliminära siffror för 2017 visar att antalet ökat till 7 032.
  • Andelen kvinnliga mäklare har ökat stadigt under de senaste 10 åren. 2007 bestod mäklarkåren av 39 procent kvinnor och 61 procent män. Idag är 54 procent av fastighetsmäklarna män och 46 procent kvinnor.
  • Mäklare är ett yrke som passar alla åldrar. Under de senaste årtiondena har yrkeskåren föryngrats. De flesta mäklarna är mellan 30 och 39 år och i den gruppen är könsfördelningen nästan jämn, 51 procent kvinnor och 49 procent män. 3 procent av landets mäklare är 70 år eller äldre. Av dessa är 88 procent män och 12 procent kvinnor.
  • Under 2016 genomfördes cirka 169 000 ägarbyten till ett värde av cirka 397 miljarder kronor. I 90 procent av småhusförsäljningarna anlitades en fastighetsmäklare.
  • De flesta fastighetsmäklarna, 64 procent, har provisionsbaserad inkomst. En mäklare har i genomsnitt en årsinkomst på 300 000 – 500 000 kr. Endast 4 procent av mäklarna har en årsinkomst på över 1 miljon.
  • De flesta köpare och säljare är nöjda. Det görs få anmälningar och som andel av försäljningarna ligger de på runt 0,25 procent. Den offentliga tillsynen har ökat och Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) granskar löpande mäklarnas arbete. Under 2016 fick 53 mäklare en varning och 10 mäklare fick en erinran som resultat av FMI:s granskningar.


För ytterligare information kontakta:
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef
joakim.lusensky@maklarsamfundet.se, 073-380 72 12. 

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden