Gå direkt till innehåll
Högtryck hos Mäklarsamfundets kundombudsman

Pressmeddelande -

Högtryck hos Mäklarsamfundets kundombudsman

Mäklarsamfundets kundombudsman Magnus Bäckström tar varje år emot över 3 000 samtal från bostadskonsumenter. Under sommaren brukar aktiviteten avta något och samtalen bli färre, men i år är trenden den motsatta. Kunderna ringer som aldrig förr och här har vi sammanställt de vanligaste frågorna just nu.

Under juni och första veckan i juli tog kundombudsmannen emot över 400 samtal. När kundombudsmannen nu öppnat upp telefonslussarna efter sommarledigheten är trycket på telefonen minst lika stort. Aktiviteten är långt större än jämfört med tidigare år. Det tyder både på att bostadsmarknaden på vissa marknader inte tar semester, men också på att sommaren och ledigheten för med sig frågor om bostadsaffären som är specifika för säsongen.

- Ordspråket ”det som göms i snö kommer upp i tö” tycks gälla även för bostadsaffärer. Många som ringer in har köpt ny bostad under vintern eller våren och först nu under semestern haft tid att renovera. Då hittas byggnadstekniska fel som köpare och säljare undrar vem som bär ansvar för. Ett tydligt sommartecken är att jag också fått ovanligt många frågor om bostadsarrenden och fritidshus, säger Magnus Bäckström, kundombudsman Mäklarsamfundet.

Den vanligaste frågan till kundombudsmannen under sommaren har hittills rört fel och brister i bostaden. Över hälften av samtalen hamnar i den kategorin. Under sommarmånaderna har det främst rört byggnadstekniska fel i fritidshus. Andra delar av året brukar trasiga vitvaror och vem som bär ansvaret för det vara en vanligt förekommande fråga inom kategorin. Mäklarens ansvar i förmedlingstjänsten och bostadsaffären generellt är en vanlig fråga under hela året, men under sommaren har frågor i den här kategorin varit något mindre vanliga. Frågor om avtalsinnehåll har stått för cirka 20 procent av sommarens samtal. Ofta rör frågorna inom den här kategorin besiktningsklausuler och återgång och hävning av köp. En helt ny fråga som dykt upp vid flera tillfällen under sommaren tyder på att det i alla fall i vissa delar av landet är riktigt sommarväder med värme och torka. Det handlar om enskilda brunnar som sinat på grund av torka.

Om Mäklarsamfundets kundombudsman

Kundombudsmannen fäller inte avgöranden och uttalar sig inte heller på annat vis om vem som bär ansvar i enskilda ärenden. Kundombudsmannens roll är att vägleda bostadskonsumenter med generell information om lagar och regler, ansvarsfördelning samt hur och till vem en eventuell reklamation kan göras. Kundombudsmannen nås på telefonnummer enligt nedan, men svarar också på vanliga frågor i webbtv-formatet Konsumentkollen som ses enklast via: https://www.facebook.com/konsumentkollen

Telefon: 08-83 22 66 Telefontider: Måndag 09.00-12.00, samt 17.00-19.00 Tisdag-torsdag 09.00-12.00 (undantag kan förekomma)

För mer information, kontakta:

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet, 0733 80 72 12. .

Ämnen

Presskontakt

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden