Gå direkt till innehåll
Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet
Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet

Pressmeddelande -

Höjt bolånetak dubbel hjälp till unga

Mäklarsamfundet välkomnar regeringens förslag att höja bolånetaket, som nu ska utredas av Finansinspektionen. Bolånetaket är inte bara ett av de största hindren för att ta sig in på bostadsmarknaden. Det driver också förstagångsköpare att ta osäkra och dyra konsumtionslån. Höjt bolånetak öppnar bostadsmarknaden för fler, samtidigt som det minskar incitamenten att ta konsumtionslån.

Idag presenterade regeringen åtgärder som både kan minska tillväxten av dyra och osäkra konsumtionslån och hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Det handlar om avtrappade ränteavdrag för lån utan säkerhet samt en höjning av bolånetaket från 85 till 90 procent. Mäklarsamfundet välkomnar förslaget.

- Höjt bolånetak i kombination med lägre incitament för att ta konsumtionslån är dubbel hjälp för unga och förstagångsköpare. Det hjälper fler in på bostadsmarknaden, samtidigt som det minskar riskerna för låntagaren, säger Oskar Öholm, vd Mäklarsamfundet.

  Utformningen av kreditrestriktioner så att de balanserar konsumentskydd, värnande av finansiell stabilitet och samtidigt minimerar inlåsnings- och utestängningseffekter är en komplex balansgång. Konsumtionslånen har ökat dramatiskt det senaste decenniet. Att allt fler har finansierat kontantinsatser till bostadsköp med konsumtionslån för att klara bolånetaket har varit en av flera bidragande faktorer, något som Mäklarsamfundet pekat på under många år. Om bolånetaket höjs, minskar behovet av att finansiera kontantinsatsen med blancolån. Om det också, som föreslås, kombineras med lägre incitament att ta konsumtionslån genom nedtrappade och slutligen helt borttagna ränteavdrag blir effekten ännu större.

  - Det här förslaget har verkligen potential att hjälpa fler in på bostadsmarknaden. Att justera bolånetaket är på många sätt ett bättre förslag för unga och förstagångsköpare än förslaget om startlån. Det kan också få positiva samhällsekonomiska effekter, fortsätter Oskar Öholm.

  För mer information, kontakta:

  Joakim Lusensky, Analys- och Kommunikationschef Mäklarsamfundet

  0733 80 72 12

  joakim.lusensky@maklarsamfundet.se

  Mäklarsamfundet är Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare. Närmare 90 procent av alla registrerade fastighetsmäklare i landet är medlemmar i Mäklarsamfundet. Mäklarsamfundet bistår medlemmarna med juridisk rådgivning och stöd, bedriver konsumentupplysande arbete och arbetar med kommunikation och opinion utifrån visionen att alla ska kunna flytta, tryggt och enkelt, när de önskar och behöver.

  Ämnen

  Kontakter

  Joakim Lusensky

  Joakim Lusensky

  Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

  Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

  Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

  Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

  Mäklarsamfundet
  Box 1487
  169 67 Solna Solna
  Sweden