Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till pressträff i samband med MäklarMässan

Är det enbart de bostäder som ligger i det övre prissegmentet som påverkas av utvecklingen på aktiemarknaden eller påverkas bostäder i det undre prissegmentet i samma utsträckning? Eller vad är det som påverkar utvecklingen på bostadsmarknaden? Är det arbetsmarknaden och ränteläget, eller spelar också andra faktorer in? Vi ger dig svaret. Hur såg det ut under 90-talets kris och hur påverkades priserna av IT-kraschen i början av 2000-talet? Kan vi utifrån historiska händelser dra några slutsatser kring hur priserna kommer att utvecklas framöver?

När: Fredagen den 21 november 09.00-ca 10.

Var: Kistamässan, Kista Science City.

O.S.A. senast onsdagen den 19 november till Bessie Wedholm, medie- och kommunikationsansvarig, tel. 08-544 96553, 070-720 12 55, eller bessie.wedholm@maklarsamfundet.se. Anmälan sker i receptionen vid mässan varvid ett presskort utdelas.

Läs mer om MäklarMässan på www.maklarsamfundet.se/massan.

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden