Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inget vinteride på bostadsmarknaden i Jämtland

I november besvarade cirka 1800 fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden i Mäklarsamfundets undersökning Mäklarinsikt 2011:4.

54 procent av de medverkande fastighetsmäklarna bedömer att priserna på småhus kommer att sjunka något de kommande tre månaderna, december till och med februari. Jämfört med bedömningsperioden innan, september till och med november är landets fastighetsmäklare idag lite mer optimistiska angående utvecklingen närmaste tiden. Då förutspådde 58 procent att småhuspriserna i Sverige skulle gå ned.  Likartad bedömning görs för bostadsrätter. 40 procent av fastighetsmäklarna i Jämtland bedömer att priserna kommer att sjunka något, övriga bedömer oförändrade småhuspriser till och med februari.

- Tonvikten ligger på svagt sjunkande priser i fastighetsmäklarnas prognos över utvecklingen fram till och med februari 2012. Jämfört med förra prognosen i september är dock tongångarna något mer optimistiska, säger Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet.

Påverkan

Medias rapportering om bostadsmarknaden samt bankernas restriktiva utlåning bidrar till att köpare och säljare känner oro och har en lite avvaktande inställning idag.

Luttrade och coola

Landets fastighetsmäklare konstaterar att spekulanter som aktivt var med på bostadsmarknaden under 90talet är mer luttrade och coola i sin inställning. Många i gruppen har tillgodogjort sig en vinst i sitt boende, vilket gör att de inte är lika ekonomiskt sårbara som andra grupper.

- Många fastighetsmäklare vittnar om att det inom gruppen finns en ganska utbredd vilja att amortera lite mer än andra grupper som inte har minnen från 90talet. Dessutom vill man inte låna mer än vad man behöver. De är inte lika oroliga över marknaden bland annat för att ränteläget är lågt jämfört med hur det var då, mycket lågt till och med, säger Claudia Wörmann.

 

För mer information kontakta

Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet 08 555 00 959 / 0709 90 68 14 eller en fastighetsmäklare på orten.  

Regioner

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden