Gå direkt till innehåll
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet
Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef Mäklarsamfundet

Pressmeddelande -

Kommentar till Svensk Mäklarstatistik: "Året präglades av stabilisering, trots kreditrestriktioner och tuffare banker”

Under året sista månad backade priserna på både bostadsrätter och villor med -1 procent, delvis drivet av sjunkande priser på de två marknader där över hälften av alla bostadsrätter säljs, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. På årsbasis ligger nu prisutvecklingen runt noll. Det visar Svensk Mäklarstatistiks sammanställning för december 2018.

I december sjönk priserna på både bostadsrätter och villor med 1 procent, medan årstakten för båda bostadstyperna ligger runt noll procent. Medelpriset för bostadsrätter är 34 370 kr per kvadratmeter. Den genomsnittliga villan kostar 2 952 000 kr.

-  När vi nu kan summera bostadsåret 2018 så bekräftar prisstatistiken att den övergripande trenden under året varit stabilisering. Trots kreditrestriktioner och tuffare bankkrav så har det gjorts många affärer, men bostadskonsumenterna har fått vänja sig vid längre försäljningstider. På årsbasis ligger bostadsrättspriserna på plus både i centrala Stockholm och Stor-Malmö. För villor är bilden mer blandad med både stillastående, positiv och negativ prisutveckling på årsbasis, säger Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef på Mäklarsamfundet.

För komplett information om statistiken se www.maklarstatistik.se

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationschef, Mäklarsamfundet joakim.lusensky@maklarsamfundet.se
073-380 72 12

Ämnen

Presskontakt

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden