Gå direkt till innehåll
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.
Björn Wellhagen, vd Mäklarsamfundet.

Pressmeddelande -

Mäklarsamfundet välkomnar coronaåtgärder men efterlyser mer

Mäklarsamfundet välkomnar Finansinspektionens beslut att lätta på amorteringskravet för låntagare. Samtidigt behövs fler och mer omfattande åtgärder för att minimera de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset för såväl fastighetsmäklare som privatpersoner.

- Det är välkommet att Finansinspektionen gör det möjligt för banker att tillfälligt minska eller pausa amorteringar. Det kan underlätta för många hushåll som drabbas av coronautbrottet. Nu behöver regeringen vidta ytterligare åtgärder för att undvika allvarliga ekonomiska konsekvenser för både fastighetsmäklare och de privatpersoner som ska köpa och sälja sina bostäder, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Mäklarsamfundet uppmanar regeringen att snarast vidta följande åtgärder:

  • Möjliggör digital signering av köpehandlingar
  • Korttidspermitteringar även för företag utan anställda
  • Slopa skatt på uppskov av reavinst vid bostadsförsäljning

- Regeringen behöver visa handlingskraft för att minimera de ekonomiska konsekvenserna på fastighetsmarknaden. Digitala signeringar av köpehandlingar skulle göra många affärer lättare att genomföra. Det är en åtgärd som borde kunna vidtas relativt omgående, säger Björn Wellhagen.

Digital signering av köpehandlingar

Regeringen bör skyndsamt och tillfälligt godkänna digitala signeringar av köpehandlingar vid fastighetsaffärer. Det är nödvändigt att affärer kan genomföras även i en situation då köpare och säljares rörelsefrihet kan vara begränsad på grund av coronaviruset. Digital signering skulle underlätta många affärer. Inte minst affärer med utländska köpare om gränserna mellan länderna inte är öppna, och affärer där den ena eller båda parterna är sjuka och satta i karantän. På sikt går det här i linje med en digitalisering av branschens arbetssätt.

Korttidspermitteringar även för företag utan anställda

Regeringens besked att ta tre fjärdedelar av kostnaden för personal som går ner i arbetstid är välkommet. Dock bör stödet även omfatta småföretag (aktiebolag) utan anställda. Det är oerhört viktigt att även småföretagen får hjälp att klara sig ur eventuella ekonomiska svårigheter.

Slopad skatt på uppskov av vinst

Regeringen bör slopa den skatt på 0,5 procent som i dag betalas på uppskov av fastigheter som sålts med vinst. Mäklarsamfundet anser att skatten bör slopas permanent, eller åtminstone tillfälligt med tanke på coronaviruset.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Sveriges största bransch- och medlemsorganisation för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden