Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Personlighet viktigare än pengar

Fastighetsmäklarens personlighet är en viktig parameter för att kunderna ska välja just dem. 88 procent av de norska fastighetsmäklarna gör den bedömningen. I övriga länder är det fortfarande viktigt men inte i samma utsträckning.

När det kommer till prissättningen av fastighetsmäklartjänsten är den viktigast för de norska kunderna. 73 procent av de norska fastighetsmäklarna bedömer att deras kunder väljer dem på grund av priset.  Det är även ganska viktigt för de danska kunderna, 65 procent delar uppfattningen där. Priset är minst viktigt när kunderna väljer fastighetsmäklare på Island och i Sverige, 30 respektive 8 procent.

-       Svaren på frågan speglar mäklarnas bedömning om varför de blir valda i konkurrens med andra, men vi kan ju inte med säkerhet säga att det överensstämmer med kundernas uppfattning. Det kan bli nästa undersökning, säger Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet.

Fastighetsmäklare i samtliga länder fick besvara frågan om hur de tror att småhuspriserna utvecklas fram till och med februari 2012. Bedömningarna bland de danska och svenska fastighetsmäklarna följs åt och gör dem till undersökningens dysterkvistar.  68 procent av de danska mäklarna bedömer svagt sjunkande priser och i Sveriges delas uppfattningen av precis hälften. 7 procent av de danska fastighetsmäklarna bedömer att småhuspriserna kommer att sjunka kraftigt till och med februari, motsvarande siffra för Sverige är 4 procent.

Fastighetsmäklarnas bedömningar är betydligt mer optimistiska i grannlandet Norge och på Island. Tyngdpunkten är att småhuspriserna kommer att vara oförändrade, 63 procent av de isländska och 44 procent av de norska mäklarna gör den bedömningen.

-       Bedömningarna framåt påverkas av hur nuläget ser ut. Och det är ju helt olika marknader i samliga länder. Intressant är att de isländska fastighetsmäklarna börjar bli lite mer optimistiska om framtiden, avslutar Wörmann.

  För ytterligare information kontakta gärna:

Sverige, Claudia Wörmann, 08 555 00 959, 0709-90 68 14  

Danmark, Mads Lindegard +45 32 64 45 87

Island, Gretar Jonasson + 354 8488555

Norge, Finn Tveter +47 915 54 388

Ämnen

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden