Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Riksbankens borde ha väntat med dagens höjning

- Dagens beslut var väntat men olyckligt. Riksbankens direktion borde ta hänsyn till att hälften av bolånekunderna kommer att få svårt att klara sina bostadslån samt inväntat hur oroligheterna i Grekland kommer att påverka ekonomin i Europa, säger Jeanette Gustafsdotter, VD Mäklarsamfundet.

Högre räntekostnader, en kall vinter med höga elpriser och högt bensinpris gör att privatekonomin har blivit sämre för hushållen. Hälften av den svenska BNP:s utgörs av konsumtionsökning. Om hushållen tvingas avvakta med konsumtion blir den ekonomiska tillväxten lidande.

Inflationen styr Riksbankens räntehöjningar. Vid inflation över 2 procent ska Riksbanken ingripa för att förhindra s.k. bostadsbubblor och en överhettad ekonomi. I maj låg inflationen på 3,3 procent.

- Dagens inflationsnivå gör att Riksbanken borde ha avvaktat med dagens höjning. Hushåll med bostadslån kommer att få det tuffare framöver, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

För senaste prisutvecklingen på bostadsmarknaden läs mer på www.maklarstatistik.se.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Jeanette Gustafsdotter, vd Mäklarsamfundet, 0706 – 24 45 56

 

Ämnen

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden