Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Små lägenheter på Östermalm mest känsliga för månadsavgiften

600 000 kronor är vad lägenhetsspekulanter på Östermalm är villiga att betala för att få ner månadsavgiften motsvarande 1 000 kronor vid köp en lägenhet på 30 kvadratmeter.
Däremot har månadsavgiften relativt liten inverkan på priset bland de lite större lägenheterna. Inte heller i Vasastan har månadsavgiften särskild stor betydelse för hur mycket man är villig att betala för en lägenhet.  

-          Jag hade nog inte förväntat mig att de geografiska skillnaderna i centrala Stockholm skulle vara så stora som de faktiskt är, säger Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet. Att avgiftsnivåerna på Östermalm generellt sett ligger något lägre jämfört med andra stadsdelar bidrar säkert till att dra ner priserna på de lägenheterna med lite högre avgifter.

Studien baseras på 2 815 bostadsrättsförsäljningar i centrala Stockholm under perioden oktober 2009 – mars 2010.

-          I övriga stadsdelar är beståndet lite mer blandat vilket också gör att betalningsviljan inte lika entydigt påverkas av månadsavgiften. Att skillnaderna är så stora mellan stora och små lägenheter hänger nog samman med att de som köper lite större lägenheter också är mer köpstarka och att avgiftsnivån inte i samma utsträckning påverkar deras möjligheter till lån, säger Jeanette Gustafsdotter avslutningsvis.

För mer information, vänligen kontakta Jeanette Gustafsdotter, VD på Mäklarsamfundet, på telefon: 070-624 45 56.
För statistikfrågor, vänligen kontakta Anders Hallberg, analytiker på Mäklarstatistik, på telefon: 070-774 90 75


 

Bifogat: Tabell över hur en förändring av månadsavgiften på 1 000 kronor påverkar priset

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet
Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden