Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sveriges största bostadsenkät visar: Stillastående priser inleder bostadsåret 2011

Gotlands fastighetsmäklare bedömer stillastående priser för både bostadsrätter och småhus december 2010 till och med februari 2011. Det framgår av Mäklarsamfundets undersökning av bostadsmarknaden, Mäklarinsikt 2010:4.

I undersökningen har 2242 mäklare från hela Sverige bland annat svarat på frågor om prisutvecklingen. En majoritet, 78 procent, bedömer att priserna på småhus kommer att ligga stilla och 22 procent bedömer sjunkande priser på Gotland.

Sammantaget gör fastighetsmäklarna bedömningen stillastående priser på bostadsmarknaden. Det ser ganska lika ut över hela landet och för både bostadsrätter och villor.

– De stillastående priserna kan ses som en jämvikt mellan optimism och pessimism. Oro i vår omvärld väger mot förbättrad arbetsmarknadsstatistik och fortsatt låga räntor, säger Claudia Wörmann, analysansvarig Mäklarsamfundet.

Försäljningstid
En majoritet av fastighetsmäklarna konstaterar att det i genomsnitt tar 4 till 6 veckor att förmedla en bostadsrätt och lika lång tid att förmedla en villa. Jämfört med för precis ett år sedan tar det idag längre tid att förmedla en villa. Regionala skillnader förekommer.

Påverkan
Landets fastighetsmäklare fick även svara på frågan om vad som påverkar deras småhusmarknad lokalt. Det här är deras svar:

1.     Arbetsmarknaden
2.     Medias rapportering
3.     Bankernas restriktiva utlåning
4.     Optimism om den egna ekonomin

För ytterligare information kontakta gärna:
Claudia Wörmann, analysansvarig, telefon 08-555 00 959, mobil 070-90 68 14
Jeanette Gustafsdotter, VD, telefon: 08 555 00 910, mobil 0706 – 24 45 56

Hela enkäten Mäklarinsikt 2010:4 finns på www.maklarsamfundet.se. Där finns undersökningen nedbruten län för län.

Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen ger Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala marknad de verkar på.

För mer information, rapporter och övriga pressmeddelanden
www.maklarsamfundet.se. Materialet är tillgängligt för var och en. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2010:4

Kategorier

Regioner

Kontakter

Joakim Lusensky

Joakim Lusensky

Presskontakt Analys- och kommunikationschef Kommunikation, opinion 073-380 72 12

Bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare

Mäklarsamfundet har - sedan starten 1919 - arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. Ständigt fortgående utbildning, stödet från Mäklarsamfundet, praktiska erfarenheter av många väl genomförda förmedlingsuppdrag och ett genuint intresse för bostäder och bostadsmarknaden skapar fastighetsmäklare med stor yrkesskicklighet. Det är denna kombination som gör fastighetsmäklarna i Mäklarsamfundet unika och ger dig som kund bästa möjliga resultat och en stor trygghet.

Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Hos Mäklarsamfundet samlas kunskaper och erfarenheter av ett stort antal förmedlingsuppdrag. Denna omfattande bas för yrkeskunnande återförs kontinuerligt till Mäklarsamfundets ledamöter.

Mäklarsamfundet

Box 1487
169 67 Solna Solna
Sweden