Skip to main content

Katarina Areskoug Mascarenhas: Stockholm-Mälarregionen är beroende av att EU fungerar

Blogginlägg   •   Maj 02, 2017 13:00 CEST

Ett Europasamarbete som är under attack slår hårt mot Sverige och Stockholm-Mälarregionen. Det menar Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige.

– Som ett litet exportberoendeland är vi väldigt beroende av att EU fungerar, säger hon.

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, är en av talarna på Mälartinget den 4-5 maj, och kan räkna med att få många frågor om vart det europeiska samarbetet är på väg.

– Det är inte helt enkelt att svara på. I år har vi val i två av de stora grundarländerna, Frankrike och Tyskland, och även frågan om Brexit och nyval i Storbritannien skapar viss osäkerhet. Men jag ser framtiden an med tillförsikt och ser ändå flera positiva trender i Europa där många ändå inser vinsterna med att samarbeta i unionen.

I år är det 60 år sedan Romfördraget undertecknades av de sex grundarländerna. Något som är värt att uppmärksamma, tycker Katarina Areskoug Mascarenhas, som menar att vi talar för lite om fördelarna med EU-samarbetet.

– Vi har en tendens att fokusera på problemen när vi diskuterar EU, och det är i och för sig bra att vi lyfter bristerna för att kunna förbättra samarbetet. Men vi bör också tänka på vad EU har bidragit till. Vi har EU att tacka för att vi har haft 70 år av fred och stabilitet. Det är egentligen helt fantastiskt, sedan kontinenten drabbats av två världskrig med miljoner döda. Det måste vi ha med i minnet, särskilt nu när hela samarbetet ifrågasätts.

Sverige och Stockholm-Mälarregionen är också väldigt beroende av att EU fungerar, inte minst den inre marknaden. Hälften av Sveriges BNP kommer från handel och två tredjedelar av den är med andra EU-länder.

– En Brexit kommer att göra det svårare för svenska företag och man kan ju bara tänka sig om vi skulle tvingas att anpassa oss efter 27 olika marknaders produktkrav istället för som nu bara en.

Hon framhåller också att EU-frågorna inte bara är något för våra representanter i Bryssel eller riksdagen.

– Det som sker inom EU påverkar i hög grad arbetet på lokal nivå i kommuner och regioner. Lokala politiker och tjänstemän kan bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som EU ger. Det är i mångt och mycket en kunskapsfråga, många har tyvärr dålig koll på vad som händer inom EU.

Katarina Areskoug Mascarenhas påminner också om EU:s strukturfonder som spelar en väsentlig roll för den regionala tillväxtpolitiken i Stockholm-Mälardalen. Den sammanlagda budgeten enbart i Stockholms län är drygt 1,1 miljarder kronor för perioden 2014-2020 (Regionalfonden och Socialfonden). Därtill ska läggas medfinansiering på lika mycket. Satsningar görs i allt från hållbart bostadsbyggande till e-hälsa.

– Vi har mycket att vinna på ett ökat samarbete i dagens globaliserade och integrerade värld, inte minst i frågor som rör klimat, förnybar energi och miljö. Här finns också många spännande initiativ och samarbete mellan städer och regioner inom unionen där Stockholm-Mälarregionen kan spela en viktig roll, säger hon.

I år fyller Mälardalsrådet 25 år av storregional samverkan och utveckling. Vår region hänger samman, och om vi ska kunna fortsätta växa smart och förenkla vardagen för människor som bor, jobbar eller studerar här måste vi jobba tillsammans, över politiska och administrativa gränser. Har du förslag på hur vår region kan utveckla sitt samarbete?

Delta på Mälartinget och forma vägen framåt!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy