Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm. Foto: Aksel Örn Ekblom/Mälardalsrådet.

Starkare kollektivtrafik för klimatet, säkerheten och tillväxten – Ny rapport från Mälardalsrådets sju regioner

Effektivisera kollektivtrafiksystemet med resenären i fokus, svara upp mot sårbarheter i trafiken när samhället prövas av kriser och klimatförändringar och stärk näringslivet med en utvecklad arbetspendling. Det är några av huvudfrågorna i en ny rapport från Mälardalsrådets temagrupp Storregional kollektivtrafik. Arbetet har letts av Anton Fendert (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M).

Sociala medier

Starkare kollektivtrafik för klimatet, säkerheten och tillväxten – Ny rapport från Mälardalsrådets sju regioner i #EnBättreSits 🚆 

Effektivisera kollektivtrafiksystemet med resenären i fokus, svara upp mot sårbarheter i trafiken när samhället prövas av kriser och klimatförändringar och stärk näringslivet med en utvecklad arbetspendling. Det är några av huvudfrågorna som politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för storregional kollektivtrafik har presenterat i en ny rapport. Arbetet har letts av Anton Fendert (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland. #infrapol

- En växande och hållbar Stockholm-Mälarregion behöver en välfungerande kollektivtrafik över regiongränserna. Vi har som företrädare från hela Mälardalsregionen enats om att resorna med kollektivtrafiken ska öka, att underhållet av infrastrukturen behöver accelereras och att fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för både konkurrenskraft och utveckling, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik.

- Bland de frågor som fått ökad tyngd finns beredskap och systemets sårbarheter. Det oroliga omvärldsläget tillsammans med exempelvis översvämningar och olyckor tydliggör vikten av en robust och pålitlig infrastruktur för att samhället ska fungera. En annan del är hur viktigt det storregionala kollektivtrafiksystemet är för kompetensförsörjningen i vår del av landet, säger Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och vice ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik.

Läs rapporten Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen och se gruppens ställningstaganden på Mälardalsrådets hemsida:

Starkare kollektivtrafik för klimatet, säkerheten och tillväxten – Ny rapport från Mälardalsrådets sju regioner i #EnBättreSits 🚆 Effektivisera kollektivtrafiksystemet med resenären i fokus, svara upp mot sårbarheter i trafiken när samhället prövas av kriser och klimatförändringar och stärk näringslivet med en utvecklad arbetspendling. Det är några av huvudfrågorna som politikerna i Mälardalsrådets temagrupp för storregional kollektivtrafik har presenterat i en ny rapport. Arbetet har letts av Anton Fendert (MP), Region Stockholm och Jenny Landernäs (M), Region Västmanland. #infrapol - En växande och hållbar Stockholm-Mälarregion behöver en välfungerande kollektivtrafik över regiongränserna. Vi har som företrädare från hela Mälardalsregionen enats om att resorna med kollektivtrafiken ska öka, att underhållet av infrastrukturen behöver accelereras och att fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för både konkurrenskraft och utveckling, säger Anton Fendert (MP), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik. - Bland de frågor som fått ökad tyngd finns beredskap och systemets sårbarheter. Det oroliga omvärldsläget tillsammans med exempelvis översvämningar och olyckor tydliggör vikten av en robust och pålitlig infrastruktur för att samhället ska fungera. En annan del är hur viktigt det storregionala kollektivtrafiksystemet är för kompetensförsörjningen i vår del av landet, säger Jenny Landernäs (M), regionråd Region Västmanland och vice ordförande i gruppen Storregional kollektivtrafik. Läs rapporten Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen och se gruppens ställningstaganden på Mälardalsrådets hemsida:

Missa inte Mälartingets studiebesök 24 maj i Uppsala🔬🚌🚶‍♂️💡

I samband med #Mälartinget 23-24 maj, bjuder värdarna Uppsala kommun och Region Uppsala in till intressanta studiebesök:

➡ Framtidens sjukvård: besök Cytiva s 3D-printinglabb och Testa Center
Lär dig mer om Testa Center, en stor möjliggörare för innovation och företagande inom Life Science – samt Cytiva, som är Uppsala läns största privata arbetsgivare. I deras 3D-print facilitet får du en inblick i framtidens sjukvård. Värd är Region Uppsala. https://www.malardalsradet.se/framtidens-sjukvard-besok-cytivas-3d-printinglabb-och-testa-center/

➡ Bakom kulisserna: en unik inblick i Uppsalas toppmoderna stadsbussdepå
Ta del av moderna lösningar som möjliggör tankning av lokalproducerad biogas, el eller biodiesel. Visningen kommer att sätta fokus på både logistik och kollektivtrafikens framkomlighet. Region Uppsala bjuder in till visningen. https://www.malardalsradet.se/bakom-kulisserna-en-unik-inblick-i-uppsalas-toppmoderna-stadsbussdepa/

➡ Utforska Uppsala: stadsutveckling i fokus
Lär dig mer om Uppsalas utveckling och ta del av olika stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av staden. I takt med att befolkningen växer arbetar Uppsala kommun med att utveckla staden för att möta behovet av en attraktiv stadskärna. 
https://www.malardalsradet.se/utforska-uppsala-stadsutveckling-i-fokus/

➡ Hållbar utveckling: en busstur genom Uppsalas expanderande stadsdelar 
Under bussturen, som Uppsala kommun är värd för, få du ta del av praktiska exempel på hur Uppsala omsätter sina hållbarhetsmål i stadsplaneringen och utvecklingen av kommunen. https://www.malardalsradet.se/hallbar-utveckling-en-busstur-genom-uppsalas-expanderande-stadsdelar/

Varmt välkommen med din anmälan här senast 3 maj: https://www.malardalsradet.se/studiebesok-i-uppsala-under-malartinget/

Missa inte Mälartingets studiebesök 24 maj i Uppsala🔬🚌🚶‍♂️💡 I samband med #Mälartinget 23-24 maj, bjuder värdarna Uppsala kommun och Region Uppsala in till intressanta studiebesök: ➡ Framtidens sjukvård: besök Cytiva s 3D-printinglabb och Testa Center Lär dig mer om Testa Center, en stor möjliggörare för innovation och företagande inom Life Science – samt Cytiva, som är Uppsala läns största privata arbetsgivare. I deras 3D-print facilitet får du en inblick i framtidens sjukvård. Värd är Region Uppsala. https://www.malardalsradet.se/framtidens-sjukvard-besok-cytivas-3d-printinglabb-och-testa-center/ ➡ Bakom kulisserna: en unik inblick i Uppsalas toppmoderna stadsbussdepå Ta del av moderna lösningar som möjliggör tankning av lokalproducerad biogas, el eller biodiesel. Visningen kommer att sätta fokus på både logistik och kollektivtrafikens framkomlighet. Region Uppsala bjuder in till visningen. https://www.malardalsradet.se/bakom-kulisserna-en-unik-inblick-i-uppsalas-toppmoderna-stadsbussdepa/ ➡ Utforska Uppsala: stadsutveckling i fokus Lär dig mer om Uppsalas utveckling och ta del av olika stadsutvecklingsprojekt i de centrala delarna av staden. I takt med att befolkningen växer arbetar Uppsala kommun med att utveckla staden för att möta behovet av en attraktiv stadskärna. https://www.malardalsradet.se/utforska-uppsala-stadsutveckling-i-fokus/ ➡ Hållbar utveckling: en busstur genom Uppsalas expanderande stadsdelar Under bussturen, som Uppsala kommun är värd för, få du ta del av praktiska exempel på hur Uppsala omsätter sina hållbarhetsmål i stadsplaneringen och utvecklingen av kommunen. https://www.malardalsradet.se/hallbar-utveckling-en-busstur-genom-uppsalas-expanderande-stadsdelar/ Varmt välkommen med din anmälan här senast 3 maj: https://www.malardalsradet.se/studiebesok-i-uppsala-under-malartinget/

70 politiker eniga om ställningstaganden för regionens transporter 🌟

Effektivisera transportsystemet med resenären i fokus, ställ om till hållbara godstransporter och gör Swedavia #Arlanda till Nordens ledande flygplats. Det är några av ställningstagandena för Stockholm-Mälarregionens transporter som de 70 politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har enats om.

- Nu har tre rapporter med ställningstaganden presenterats inom kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Ställningstagandena blir viktiga underlag för vårt fortsatta arbete för regionens transporter, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

- Vi är inte i början eller slutet av en resa, utan i ett led i ett arbete som pågått i över 30 år. Vi måste hjälpas åt att se bortom våra egna administrativa gränser och arbeta för de insatser som ger störst nytta, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete #EnBättreSits.

- Jag är full av beundran över allt arbete som politiker och sakkunniga gjort på så kort tid. Det är tydligt att vårt arbete blir bättre och bättre för varje gång. Med ställningstagandena i ryggen kommer utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem uppdateras under våren, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande #EnBättreSits.

Under året har politiker från sju län, med stöd av sakkunniga från kommuner, regioner, statliga aktörer och näringsliv, arbetat i tre temagrupper för att i sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Anton Fendert, Jenny Landernäs, Jan Owe-Larsson, Christoffer Öqvist, Andreas Svahn, Cecilia Linder

Läs mer och ladda ner rapporterna på Mälardalsrådets hemsida:

70 politiker eniga om ställningstaganden för regionens transporter 🌟 Effektivisera transportsystemet med resenären i fokus, ställ om till hållbara godstransporter och gör Swedavia #Arlanda till Nordens ledande flygplats. Det är några av ställningstagandena för Stockholm-Mälarregionens transporter som de 70 politikerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har enats om. - Nu har tre rapporter med ställningstaganden presenterats inom kollektivtrafik, gods samt internationell tillgänglighet och konkurrenskraft. Ställningstagandena blir viktiga underlag för vårt fortsatta arbete för regionens transporter, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet. - Vi är inte i början eller slutet av en resa, utan i ett led i ett arbete som pågått i över 30 år. Vi måste hjälpas åt att se bortom våra egna administrativa gränser och arbeta för de insatser som ger störst nytta, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådets infrastruktursamarbete #EnBättreSits. - Jag är full av beundran över allt arbete som politiker och sakkunniga gjort på så kort tid. Det är tydligt att vårt arbete blir bättre och bättre för varje gång. Med ställningstagandena i ryggen kommer utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem uppdateras under våren, säger Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande #EnBättreSits. Under året har politiker från sju län, med stöd av sakkunniga från kommuner, regioner, statliga aktörer och näringsliv, arbetat i tre temagrupper för att i sammanställa underlag och enas om ställningstaganden för Stockholm-Mälarregionens transporter. Ställningstagandena kommer att utgöra grunden för det fortsatta arbetet med den politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Anton Fendert, Jenny Landernäs, Jan Owe-Larsson, Christoffer Öqvist, Andreas Svahn, Cecilia Linder Läs mer och ladda ner rapporterna på Mälardalsrådets hemsida:

Kontakter

Maria Nimvik Stern

Maria Nimvik Stern

Presskontakt Generalsekreterare 0705 48 13 02
Johan Hjelm

Johan Hjelm

Presskontakt Ansvarig strategisk kommunikation och utveckling Kommunikation, Infrastruktur, Mälartinget +46 707 80 28 10

– Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Mälardalsrådet
Centralplan 3
111 20 Stockholm