Underhållsskuld drabbar pendlarna

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2020 15:45 CET

Pendlarna och godstransporterna måste prioriteras där det bor människor och transporterna ökar. Trafikverket har den 30 oktober presenterat ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen, och Mälardalsrådet delar bilden att hårda prioriteringar kommer att behöva göras. Underhållsskulden på vägar och järnvägar måste tas om hand som en grundförutsättning för nya investeringar.

Sju län prioriterar Mälarbanan, E18 och Mälarsjöfarten

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2020 07:00 CEST

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober.

Sju län prioriterar Fyrspåret, Arlanda och Mälarbanan

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2020 07:00 CEST

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober.

Sju län prioriterar Hallsberg och Örebro central

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2020 07:00 CEST

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober.

Sju län prioriterar Svealandsbanan, Ostlänken och Mälarsjöfarten

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2020 07:00 CEST

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober.

Sju län prioriterar transporterna till och från Gotland

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2020 07:00 CEST

Pendlarna, klimatet och godstransporterna är i fokus när sju län presenterar en gemensam plan för transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen. Bakom planen (”Systemanalys 2020”) står länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits. Planen överlämnas till Trafikverket den 23 oktober.

Åtta län tar ställning för Arlanda

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2020 07:00 CEST

Arlanda är ett nationellt intresse och behöver stärkas för att utveckla Sverige. Det behövs även bättre tågförbindelser till andra länder, utvecklade förutsättningar för långväga godstransporter och god tillgänglighet för den internationella sjöfarten. Det är huvudpunkterna i en rapport från Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Rapporten, som åtta län står bakom.

Sju län svarar EU om effektiva och hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2020 07:00 CEST

Prioritera rätt infrastruktursatsningar för effektiva och mer hållbara transporter i Stockholm-Mälarregionen, Sverige och Europa. Det skriver de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete i ett gemensamt svar till EU-kommissionen när planen för framtidens transporter, den så kallade vitboken, nu diskuteras i EU.

Nu bildas godsråd i Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2020 07:00 CEST

Varje år fraktas 150 miljoner ton gods till, från eller genom Stockholm-Mälarregionen. För att möta utvecklingen bildas nu ett storregionalt godstransportråd för Stockholm-Mälarregionen. Det är Trafikverkets region Stockholm och Öst som tillsammans med Mälardalsrådet står bakom det storregionala godstransportrådet.

Sju län svarar Trafikverket om hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2020 07:00 CEST

Tillgängligheten i transportstråken in mot Stockholm måste förbättras för både person- och godstransporter. Det är kärnan i det svar som de sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat till Trafikverket inför planeringen av framtidens resor. Svaret bygger på en omfattande process med brett deltagande från Stockholm-Mälarregionen.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Processledare regional utveckling
  • Infrastruktur, Mälartinget
  • josdhabgn.jehjjxelpxm@gomahnlabhrdafalvosrccadhwetdf.sdrefv
  • +46 707 80 28 10

Om Mälardalsrådet

- Driver medlemmarnas frågor inom infrastruktur och kompetensförsörjning

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser.

Adress

  • Mälardalsrådet
  • Centralplan 3
  • 111 20 Stockholm