Pressmeddelande -

Mälarenergi fortsätter att befästa sin position som ledande fjärrvärmeleverantör i landet

I Energimarknadsinspektionens senaste sammanställning över fjärrvärmeföretagen visar att Mälarenergi är den näst största fjärrvärmeleverantören till småhus i Sverige. Dessutom framgår det att drygt 15 % av den el som fjärrvärmeproducenterna producerar kommer från Mälarenergis anläggning i Västerås.

Mälarenergi fortsätter att befästa sin position som ledande fjärrvärmeleverantör i landet. Energimarknadsinspektionens sammanställning över fjärrvärmeföretagens årsrapporter visar att Mälarenergi är den fjärrvärmeproducent som levererar till näst flest småhus i Sverige. Energimarknadsinspektionens sammanställning visar även att Mälarenergi kraftvärmeverk i Västerås står för drygt 15 % av den el som fjärrvärme-producenter i Sverige producerar.

- Det här är ett resultat av ett strategiskt arbete som påbörjades redan på 60-talet berättar Anders Ericsson chef för Värme vid Mälarenergi AB. Vi var tidigt ute med fjärrvärme och har ständigt arbetat med att utveckla den, ett arbete som vi fortsätter. Ett exempel på detta är vi inlett ett utvecklingsarbete tillsammans med Aroseken i Västerås för att utveckla system för lågenergihus med fjärrvärme som grund för uppvärmning.

Även när det gäller arbetet med att hålla ett lågt pris för kunderna är Mälarenergi framgångsrika. Den årliga Nils Holgersson-rapporten visar att kunderna i Västerås har det tredje billigaste i fjärrvärmepriset i Sverige, av totalt 290 kommuner. För att fortsätta vara ledande inom området planerar Mälarenergi en ny förgasningsanläggning för produktionen av fjärrvärme och el i vid Kraftvärmeverket i Västerås. För denna anläggning har Mälarenergi under året ansökt om tillstånd enligt miljöbalken.

För mer information kontakta:

Mälarenergi AB
Chef Värme, Anders Ericsson
073-940 53 10

Mälarenergi AB
Pressansvarig, Richard Folkebrant
073-940 53 81

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fjärrvärme
  • kraftvärmeverket

Mälarenergi är ett infraserviceföretag som består av drygt 700 medarbetare. Vi finns nära kunderna i Mälardalen och till dem levererar vi el, värme, vatten, kyla samt snabba kommunikationslösningar med tillhörande tjänster. Vi erbjuder energieffektiviseringstjänster till företagskunder i regionen och säljer dessutom el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Kontakter

Kontakt press och media

Presskontakt 021 -39 54 91

Relaterat innehåll