Pressmeddelande -

​Trolle Ljungby slott tar klimatkliv med energilösning från Malmberg Geoenergi

Trolle Ljungby slott utanför Kristianstad med anor ända tillbaka på 1300-talet investerar nu i en komplett geoenergianläggning från Malmberg för godsets värme- och varmvattenbehov. Slottet med Carl-Fredrik Wachtmeister i spetsen tänker hållbart och modernt och investerar stort i bättre energi för fastigheterna. Så sent som för 6 år sedan investerades det faktiskt i en gasolanläggning på godset men driftskostnaderna har sprungit iväg. Därför togs beslutet att gå mot en mer oberoende, långsiktig och miljövänlig energilösning. Valet föll på geoenergi och Malmberg utför projektet.

Malmberg borrar nu grundvattenbrunnar för energiuttaget och installerar komplett värmecentral inklusive värmepumpar och elpannor för spets- och redundans. Projektet innefattar även ombyggnad av befintliga satellitcentraler ute i de olika byggnaderna. Värmeproduktionen kommer styras av Malmberg-utvecklat styrsystem med smarta funktioner både för värme och för satellitcentralerna där slottet är en av satelliterna. Totalt finns ett 20-tal satellitcentraler. För att klara det ökade elbehovet installerar Malmberg också ny trafobyggnad med lågspänningsställverk. Under sommarperioden kommer den nya geoenergianläggningen användas för att skapa effektiv värme till godsets spannmålstork.

Geoenergianläggningen ska stå klar vid halvårsskiftet 2019.

Om Trolle Ljungby slott
Trolle Ljungby är ett slottsgods utanför Kristianstad med anor från 1300-talet. Godset ägs sedan början av 1800-talet av släkten Wachtmeister. Idag driver godset jordbruk med spannmål, slaktsvin och mjölkkor, skogsbruk samt serviceverkstad åt jordbruks- och väghållningsmaskiner. Här finns även bland annat bryggeri, konferenslokaler, jakt och försäljning av viltkött.

Om geoenergin:

  • Typ: Akviferlager
  • Effekt: Totalt 1500 kW
  • Leverans: 3250 MWh, varav 90 procent från geoenergi. Köpt energi inklusive elspets 1300 MWh.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • geoenergi
  • malmberggruppen

Om Malmberg

Malmberg är ett miljöteknikföretag som designar, bygger, underhåller och supporterar anläggningar för vatten, biogas och geoenergi. Omsättning är cirka 500 MSEK med 170 anställda. Företaget grundades redan 1866 och är familjeägt i femte generationen. Malmberg arbetar för en bättre miljö under mottot "Ren energi. Rent vatten."

Kontakter

Viktor Ekberg

Presskontakt Kommunikationsansvarig Malmberg 0766395921

Relaterat innehåll