Gå direkt till innehåll
Beslut om fysiska moment ses över

Pressmeddelande -

Beslut om fysiska moment ses över

Fredagens besked från regeringen gör att Malmö universitet nu omprövar tidigare beslut om de enstaka fysiska moment som planerats på campus. Samtidigt sänks maxantalet i tentasalar till 35 personer.

– Universitetet anpassar hela tiden verksamheten för att bidra till en minskning av smittspridningen. Även om vi har få fysiska moment på plats så gör de nya restriktionerna som meddelats av regeringen att vi vill se över våra tidigare beslut, säger Susanne Wallmark, universitetsdirektör.

Universitetets verksamhet bedrivs idag huvudsakligen digitalt med undantag av enstaka moment i utbildning och examination. Som en följd av det nya rektorsbeslutet får respektive fakultet i uppdrag att ytterligare minska dessa moment fram till den 24 januari.

När det gäller tentor har universitetsledningen haft dialog med smittskyddet i Skåne sedan tidigare om att tentamen på plats genomförs restriktivt. Nu kommer ytterligare försiktighetsgärder att vidtas.

– Vi anordnar sedan länge bara tentamina på campus om de är absolut nödvändiga och inte kan genomföras på annat sätt. Nu går vi ännu längre för att säkerställa säkerheten genom att bara tillåta max 35 studenter i salar som rymmer 82–240 ordinarie platser och 20–25 studenter i salar som rymmer 60 ordinarie platser, säger Per Hillbur, prorektor med ansvar för utbildning.

Tentavakter bär munskydd om det inte går att hålla ett avstånd på två meter, tillgång till handsprit finns och studenter har också möjlighet att desinficera sin plats. Insläpp sker i mindre grupper och tentamen sker i fler hus för att minska risk för trängsel.

– Det är förståeligt att den höga smittspridningen skapar oro. Det är dock viktigt att studenter som behöver genomföra tentamen på plats för att komma vidare i sin utbildning, kan göra detta på ett smittsäkert sätt, säger Per Hillbur.

Universitetsledningen följer andra myndigheters råd och rekommendationer och kan komma att fatta nya beslut beroende på utvecklingen.

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig 0722031512

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige