Gå direkt till innehåll
Fortsatt digital verksamhet under våren

Pressmeddelande -

Fortsatt digital verksamhet under våren

Den höga smittspridningen i Skåne gör att verksamheten vid Malmö universitet fortsätter att bedrivas digitalt, enligt ett nytt rektorsbeslut.

Malmö universitet har sedan den 18 mars 2020 huvudsakligen haft digital undervisning och examination. Undantag har gjorts för moment som kräver fysisk närvaro för att säkerställa kvaliteten i utbildningen.

Regeringens besked om skärpta restriktioner innan jul gjorde att universitetsledningen omprövade tidigare beslut om de enstaka fysiska moment som planerats och fakulteterna gavs i uppdrag att se över sina beslut om så kallade avsteg. Detta för att ytterligare minska undervisning och examination på campus. Samtidigt sänktes maxantalet i tentasalar till 35 personer. Beslutet som gällde fram till den 24 januari förlängs nu till den 28 mars.

Regeringen har också beslutat att alla myndigheter ska vidta ytterligare åtgärder för att möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån fram till den 1 juli. Malmö universitet ska, liksom alla andra myndigheter, varje månad redovisa hur stor andel som arbetar hemifrån.

– Tyvärr gör smittspridningen, framförallt i Skåne, att det är nödvändigt att fortsätta med de åtgärder som krävs för att hålla smittan nere. Vi följer utvecklingen noga och ser fram emot ett läge där vi återigen kan börja öppna upp vårt universitet, både för studenter och medarbetare, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige