Gå direkt till innehåll
Kognitiv nedsättning kan vara tecken på begynnande demens, och tandvården måste vara medveten om risken för sämre oral hälsa hos denna patientgrupp, menar Helena Nilsson.
Kognitiv nedsättning kan vara tecken på begynnande demens, och tandvården måste vara medveten om risken för sämre oral hälsa hos denna patientgrupp, menar Helena Nilsson.

Pressmeddelande -

Demens påverkar munhälsan

Kognitiv funktion och demens kan på ett dramatiskt sätt påverka förutsättningarna för oral hälsa. En ny avhandling av forskaren Helena Nilsson, som deltagit i en världsunik studie kring åldrande, pekar på ett tydligt samband.

— Tandlossning är en lika tydlig riskfaktor som hjärt- och kärlsjukdomar eller stor konsumtion av alkohol, säger specialisttandläkare Helena Nilsson som nu disputerar vid Malmö universitet.

Hennes forskning ingår den nationella studien om åldrandet och de äldres vård och omsorg, The Swedish National study on Aging and Care – SNAC. Syftet är att kartlägga vilka faktorer – medicinska, psykologiska, sociala - som gynnar ett gott åldrande. 

Bygger på 1147 individer

Helena Nilsson har undersökt om tandförlust och parodontit (tandlossning) hänger samman med kognitiv försämring, som kan vara tecken på begynnande demens, genom en klinisk och radiologisk undersökning på 1147 individer. Hon har använt samma instrument som används när man undersöker personer vid misstanke om demenssjukdom.
— Jag ville se om tandlossning kunde förutspå en kognitiv försämring hos personer som i första omgången karaktäriserades som kognitivt friska. Vilka faktorer som kan förutsäga att man får en sådan försämring, säger Helena Nilsson.

Följdes under sex år
Personerna följdes under sex år. Även med hänsyn taget till riskfaktorer som hög ålder och låg utbildningsnivå visade sig tandlossning ha en signifikant betydelse för kognitiv försämring.
Sambandet mellan tandlossning och demens kan handla om att man på grund av sjukdomen inte kan sköta sin tandhälsa. Det finns hypoteser om andra förklaringar till ett samband: bland annat en gemensam inflammatorisk komponent och nedsatt tuggfunktion.
I en av avhandlingens delstudier gjorde Helena Nilsson en tolvårsuppföljning bland äldre som visade att parodontit ökar risken för förlust av flera tänder. Hennes resultat visar på vikten av att diagnostisera och behandla parodontit även bland de äldre.
— Det är viktigt att tandvården upprätthåller kontakten med äldre patienter, säger Helena Nilsson.


Kontakta Helena Nilsson: 
Helena.I.Nilsson@regionhalland.se 
0702574131

Ämnen

Taggar

Regioner


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97