Gå direkt till innehåll
Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur, menar att det finns flera exempel på  solidaritet mellan barn och vuxna i Emilböckerna.
Björn Sundmark, professor i engelsk litteratur, menar att det finns flera exempel på solidaritet mellan barn och vuxna i Emilböckerna.

Pressmeddelande -

"Emils hyss innehåller ett stort mått av solidaritet"

Emil i Lönneberga utmålas ofta som en busunge på kant med vuxenvärlden. Men Emils hyss kan lika gärna förstås som solidariska handlingar. Det menar Björn Sundmark, litteraturprofessor vid Malmö universitet, som har hittat en ny ingång till Astrid Lindgrens författarskap.

– Att Emil ses som en illbatting är ju bara vad som syns på ytan. Det finns i själva verket en stark solidaritet inom familjen men även till andra i socknen, säger Björn Sundmark som är aktuell med bokkapitlet ”You and I Alfred” - Intergenerational solidarity in the Emil Series.

Inom barnlitteraturforskning är skildringen av barnets relation till vuxenvärlden oftast svartvit. Antingen ses barnet som fritt och subversivt eller också som helt maktlöst i förhållande till de vuxna. Maktpositionerna verkar vara låsta. Men i sin nya analys av Emil i Lönneberga väljer Björn Sundmark en annan ingång till barnlitteraturen i allmänhet och Astrid Lindgrens författarskap i synnerhet.

– Genom att använda teorier om samhörighet och solidaritet kan vi bredda bilden av barn-vuxen-relationen. Det intressanta är att Emilböckerna verkligen bjuder in till att se på barn och barnlitteratur utifrån perspektivet solidaritet, men också att se på maktförhållandet mellan barn och vuxna på ett annat sätt, säger han.

– Emil är inte maktlös bara för att han är ett barn, han lyckas åstadkomma saker även som sjuåring. Lindgren visar också att barn är en dynamisk kategori som förändras, någon gång blir vi alla vuxna. Emil slutar ju för sin del som ordförande i kommunalnämnden.

Samhörighet centralt tema i Lindgrens böcker 
Björn Sundmarks analys ingår i antologin Intergenerational solidarity in children’s literature and film. I kapitlet ger han olika exempel på samhörighet och solidaritet mellan barn och vuxna i Emilböckerna.

– När Emil bjuder de fattiga på julmat i Stora tabberaset i Katthult går han nästan emot sin egen familj, hans solidaritet sträcker sig utanför familjen och blir större. Och när Alfred är sjuk sätter Emil sitt eget liv på spel bara för att rädda Alfred.

I läsningarna av Astrid Lindgren hamnar ofta fokus på Pippi Långstrump och det helt fria barnet. Men enligt Björn Sundmark finns andra minst lika betydande teman i Lindgrens författarskap.

– Med Emil hamnar mycket fokus på alla hans upptåg men i många av Lindgrens böcker är faktiskt samhörighet och det gemensamma arbetet centralt. Alla hjälps åt på gården, även barnen, säger Björn Sundmark.

Om Björn Sundmarks forskning:
Björn Sundmark är professor i engelsk litteratur vid Malmö universitet. Hans analys av Emilböckerna ingår i antologin Intergenerational solidarity in children’s literature and film. Just nu arbetar Björn Sundmark med en jubileumsbok om dikten Jabberwocky från författaren Lewis Carrolls bok Alice i Spegellandet.

I en pågående studie undersöker han också skildringar av mat i Astrid Lindgrens böcker. ”Jag har gått igenom varenda bok hon skrivit, det handlar väldigt mycket om mat och hennes beskrivningar rymmer både humor och humanitet” säger han.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige