Gå direkt till innehåll
Höga betyg till Sverige vad gäller förutsättningar för lyckad integration, enligt ny studie

Pressmeddelande -

Höga betyg till Sverige vad gäller förutsättningar för lyckad integration, enligt ny studie

Sedan 2017 har utvecklingen mot högre standard för flyktingintegration i Europa gått långsamt. Men Sverige är fortsatt i topp, enligt ny studie som undersökt förutsättningar för lyckad integration i fjorton EU-länder.

Det EU-finansierade forskningsprojektet The National Integration Evaluation Mechanism (NIEM) presenterar i en ny studie en jämförande bedömning av hur integrationen ser ut i Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien och Sverige.

Studien utgår från ett antal indikatorer, som visar på vilka rättigheter, resurser och service som ges till flyktingar. Det är inte en mätning kring hur lyckad integrationen är, utan mäter förutsättningar, enligt EU:s önskemål och standard, för en lyckad integration.

Långsam utveckling
Studien visar att få förändringar skett sedan 2017, då senaste rapporten publicerades. Frankrike och Litauen, följt av Lettland och Slovenien, hade den starkaste positiva förändringen. Frankrike har förbättrats i tio av tolv områden. Rumänien, Italien och Ungern har däremot haft en negativ utveckling.

Sverige, tillsammans Nederländerna, såg ingen förändring i någon riktning men befinner sig båda på en hög nivå vad gäller förutsättningar för en lyckad integration.

– I Sverige finns det en uppfattning om att integrationen inte går bra. Men i Sverige har alla invånare lika rättigheter och tillgång till den service som finns. Svensk politik diskriminerar inte på grund av land, kön eller flyktingstatus, säger Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö universitet och ansvarig för den svenska delen av NIEM-projektet.

Tillfällig lag ger lägre betyg
Sysselsättning och utbildning har generellt gått mest framåt mellan 2017 och 2019. Däremot ser det sämre ut vad gäller bostadsfrågan. Det är också genomgående i Europa svårt för nya flyktingar att få stöd tidigt i asylprocessen, trots att det skulle vara effektivt med tidiga insatser vad gäller språkinlärning, utbildning och sysselsättning.

För Sveriges del har valet att 2016 strama åt med den tillfälliga migrationslagen försvårat möjligheter till uppehållstillstånd och familjeåterförening, vilket också gett Sverige lägre betyg i NIEM:s index.

– Men Sverige har fortfarande en väldigt fördelaktig integrationspolitik. Nu när det sägs i den offentliga debatten att politiken måste ändras, har det inte rört integrationspolitiken, utan endast migration, säger Henrik Emilsson.

Osäkert världsläge
Om två år kommer en ny rapport från NIEM, om utvecklingen fram till 2021. Det finns flera osäkerhetsfaktorer, som coronapandemin, den ekonomiska kris som följer med virusutbrottet, och hur Sverige väljer att gå vidare när den tillfälliga migrationslagen löper ut nästa sommar.

– Det är tydligt att Sveriges index kommer att sjunka. Vi går ju åt det hållet. Det är intressant för oss att följa om Sverige kommer halka ned på listan och närma sig det europeiska genomsnittet, säger Henrik Emilsson.

Kontakt:

Sayaka Osanami Törngren, docent vid Malmö universitet, 040-6657227, sayaka.torngren@mau.se

Henrik Emilsson, forskare vid Malmö universitet, 040-6658362, henrik.emilsson@mau.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige