Gå direkt till innehåll
Marwa Dabaieh utvecklar ett passivt kylsystem genom att kombinera lertrattar, vatten samt sol och vind. Foto: Monica Zakaria
Marwa Dabaieh utvecklar ett passivt kylsystem genom att kombinera lertrattar, vatten samt sol och vind. Foto: Monica Zakaria

Pressmeddelande -

Lera kan svalka under svåra värmeböljor

Kylsystem som drivs på el står redan idag för en mycket stor andel av den totala energikonsumtionen i varma klimat. Det kostar på, för både plånbok och miljö. Arkitekten och forskaren Marwa Dabaieh utvecklar nu ett klimatvänligt kylsystem.

Luftkonditionering är norm över hela landet i Egypten där Marwa Dabaieh, expert på hållbar och miljömedveten arkitektur, testat sitt nya passiva kylsystem. Men det betyder inte att de boende har råd med det. Luftkonditionering är mycket dyrt i både inköp och drift, särskilt när det drivs på el. Många invånare bor dessutom utanför elnätet.

Behovet av kylsystem kommer öka också i Sverige i takt med att värmeböljor blir vanligare.

Lera, vind och vatten
Marwa Dabaiehs innovation baseras på så kallat do it yourself-koncept (DIY). Konstruktionen, som bygger på passiv kylning med hjälp av traditionella lertrattsformar, ska både förbättra bostädernas inomhustemperatur och luftfuktighet.

Genom att kombinera lertrattar, vatten och den naturliga kraften från sol och vind, är målet att sänka inomhustemperaturen med tio grader. I Sverige skulle det handla om att gå från 35 grader till 25 grader inomhus under en riktigt varm sommardag. Hennes experimentella försök har hittills varit lovande. I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel presenterar Marwa Dabaieh en sänkning av inomhustemperaturen med två grader vid försöken i Kairo. Sedan dess har hon uppnått en sänkning med sex grader.

Värmeböljor hotar Sverige
Höga temperaturer inomhus är en hälsorisk som kan få allvarliga konsekvenser för både psykisk och fysisk hälsa. Det märktes också i Sverige våren och sommaren 2018 som var bland de varmaste i modern tid. Överdödligheten jämfört med tidigare somrar var det året 700 dödsfall, enligt Folkhälsomyndigheten. Även om det inte går att veta säkert vilka dödsfall som berodde på värmen var dödligheten som högst under de varmaste veckorna.

I somras såg flera europeiska länder en överdödlighet under den värmebölja som drabbade södra i Europa i somras. Grekland hade en överdödlighet på 1 400 personer under första veckan i augusti och då var ökad dödlighet på grund av corona undantaget. Även Frankrike hade 1500 fler dödsfall samma vecka.

Höga temperaturer påverkar också fokus och koncentration vilket varken är bra för ekonomin eller samhället, menar Marwa Dabaieh. Luftkonditionering blir som en naturlig konsekvens allt vanligare i svenska hus. Elpriset är dock en faktor också i Sverige. Under vintern har elpriserna varit rekordhöga i hela landet.

– Vissa personer, som pensionärer, arbetslösa och flyktingar, har inte råd med luftkonditionering då det är dyrt. Det innebär att dödligheten riskerar att öka när värmeböljorna blir vanligare i Sverige. Det är tragiskt att vi behandlar människor på detta sätt istället för att förbereda oss för allt högre temperaturer, säger Marwa Dabaieh.

Nästa steg är att fortsätta utvecklingen av det hållbara och passiva kylsystemet.

– Lera är inte dyrt vilket gör konstruktionens pris överkomligt. Men det är dyrt att utveckla metoden. Jag drivs av ren passion för detta, men behöver resurser för att ta piloten vidare. Nu hoppas jag på innovationsstöd för att kunna skala upp, säger Marwa Dabaieh.

Kontakt: Marwa Dabaieh, 040-6658070, marwa.dabaieh@mau.se

Om forskningen: Marwa Dabaieh kombinerar miljö och arkitektur i sin forskning och har bland annat arbetat med klimatneutralt byggande och då särskilt också tittat på temporära byggnader för flyktingar. Hennes arbete inbegriper såväl livscykelanalyser av byggmaterial som forskning kring boendedeltagande designprocesser.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige