Gå direkt till innehåll
Elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar Joakim Ingrells studie.
Elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar Joakim Ingrells studie.

Pressmeddelande -

Nedåtgående motivationstrend hos elever på idrottsprofilerad skola

Idrottsprofilerade grundskolor har blivit allt vanligare och utbudet fortsätter att växa. Men elever som drillas för ett liv som elitidrottare behåller inte nödvändigtvis motivationen, visar en ny studie.

– Ett argument som ofta hörs för de idrottsprofilerade utbildningarna är att de kan leda till livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. Men är det verkligen så? Blir eleverna elitidrottare och behåller de sitt intresse över tid? Det ville jag vara med och undersöka, säger Joakim Ingrell, forskare och idrottspsykolog.

Följt 78 elever

I sin avhandling som är en del av ett större forskningsprojekt,har han följt 78 elever mellan 12–16 år som går på en idrottsprofilerad grundskola. De har mer idrott på schemat och dessutom 4x90 minuter i veckan där de tränar en idrott, exempelvis fotboll, simhopp eller tennis, specifikt. Under tre års tid har eleverna vid sex tillfällen fått svara på enkätfrågor om hur de ser på prestation, motivation och framgång.

– Antingen kan man vara mer resultatorienterad dvs man tycker om att vinna och fäster till exempel stor vikt vid placeringar. Man kan också vara uppgiftsorienterad och mäta framgång genom utveckling, att lära sig något nytt eller klara av uppgifter som man tidigare haft svårt för. En och samma individ kan ha en blandning av dessa synsätt och värdera resultat och uppgift olika högt vid olika tillfällen, säger Joakim Ingrell.

Svag nedgång hos eleverna

Båda dessa inriktningar visade på en svag nedgång hos eleverna i studien. De värderade också idrotten som mindre och mindre viktig över tid, deras upplevelse av utmattning ökade och de hade mindre tro på sin egen förmåga. Joakim Ingrell betonar dock att det inte går att dra slutsatsen om att skolan, eller liknande utbildningar generellt, skulle påverka elevernas motivation negativt.

– Det är många faktorer som påverkar elevernas upplevelse och jag har bara undersökt en grupp på en skola. Det är väldigt små förändringar men trenderna är helt klart intressanta. En intressant fråga är vilken betydelse all fokus på träningen, hur man ska äta och leva har här, säger han.

Studien visar också att tränare, föräldrar och kompisar är viktiga för klimatet och elevernas upplevelse av sin egen förmåga och framgång.

– Tränarna har särskild betydelse för det resultatorienterade synsättet, dvs om det är viktigt för tränarna, så har också högre andel av eleverna i studien en resultatorienterad upplevelse av framgång. På samma sätt har kompisarna stor betydelse för om eleverna värderar utveckling som en viktig framgångsfaktor.

Efterlyser samlat grepp

Joakim Ingrell hoppas i framtiden kunna följa upp sin studie med att undersöka även idrottsgymnasier. Han efterlyser också ett samlat grepp där andra lärosäten, den organiserade idrotten nationellt och internationellt, krokar arm.

– Min studie motsäger inte att idrottsprofilerade utbildningar är bra. Den ger heller inte stöd för att de leder till ett livslångt intresse för idrott och hälsa. Istället pekar den mot att vi behöver svar på fler frågor för att vara säkra.

Avhandlingen: What does it take to be successful here? A longitudinal study of achievement motivation in youth sport.

Kontakt:
Joakim Ingrell, forskare och universitetsadjunkt
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet
joakim.ingrell@mau.se
tel. 0707782082

Ämnen

Regioner


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512

Relaterat material