Gå direkt till innehåll
Ny kunskap om hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård

Pressmeddelande -

Ny kunskap om hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård

I takt med att befolkningen blir äldre så ökar också förekomsten av vissa åldersrelaterade hälsorisker, som trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall. Nu har forskare vid Malmö universitet kartlagt förekomsten av dessa hälsorisker bland äldre personer som får kommunal vård i södra Sverige.

Den nya studien är en del i det fleråriga forskningsprojektet Prosenior. I den här delstudien har forskarna kartlagt förekomsten av fyra välkända hälsorisker bland äldre personer: trycksår, undernäring, dålig munhälsa och fall.
– Närmare 90 procent av personerna i studien hade åtminstone en av de här hälsoriskerna, berättar Merita Fetahu Neziraj, huvudförfattare till studien och doktorand vid Malmö universitet.

I studien har man samlat in data från över 12 000 äldre personer som fått kommunal vård i södra Sverige och varit registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert.
– Tidigare forskning visar att hälsoriskerna ofta hänger ihop. Om man till exempel har risk för dålig munhälsa leder det kanske till att man inte kan äta ordentligt. På sikt kan det leda till att man bli undernärd och får trycksår eller faller, säger Merita Fetahu Neziraj.
– Genom att titta på dessa hälsorisker tillsammans får vi en omfattande bild över förekomsten av hälsoriskerna bland äldre personer.

Kartläggningen visar även att förekomsten av risk för trycksår, dålig munhälsa och fall var högre på demensboenden jämfört med korttidsboenden, särskilda boenden och hemsjukvården.
– Sådan kunskap kan vara viktig för sjuksköterskor och annan vårdpersonal i deras dagliga arbete, inte minst för personalen som arbetar på demensboenden, säger Merita Fetahu Neziraj.

När Prosenior-projektet avslutas 2024 ska forskarna ha utvecklat, testat och utvärderat en metod för att minska dessa hälsorisker bland äldre personer som bor på särskilt boende i Malmö stad. Kommunen är samarbetspartner i Prosenior och kommande studier inom projektet ska bedrivas i Malmö stads verksamheter.
– Det är otroligt viktigt att personalen får vara involverad i utvecklingsprocessen framöver. Att de känner att det vi jobbar fram kommer kunna hjälpa dem i deras dagliga arbete, säger Merita Fetahu Neziraj.

Om forskningen
I studien inkluderades 12 518 äldre personer som erhöll kommunal vård i södra Sverige och bodde på korttidsboenden, särskilda boenden, demensboenden, fick hemsjukvård samt var registrerade i kvalitetsregistret Senior Alert. Här kan du läsa den nya studien i sin helhet.

Studien är en del i Prosenior, ett flerårigt forskningsprojekt som pågår till 2024. Här kan du läsa mer om projektet och ta del av tidigare publikationer.

Merita Fetahu Neziraj är huvudansvarig för den nya studien och kommande delstudier i projektet. Delstudierna ligger även till grund för hennes avhandling. 

Kontakt:
Merita Fetahu Neziraj, doktorand i vårdvetenskap vid fakulteten för Hälsa och samhälle. 
merita.neziraj@mau.se
040-665 77 44


Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige