Gå direkt till innehåll
Öppet för allmänheten och stegvis återgång till campus

Pressmeddelande -

Öppet för allmänheten och stegvis återgång till campus

En stegvis och försiktig återgång till campus. Det är planen för hur Malmö universitet ska anpassa verksamheten i höst efter upphävandet av flera coronarestriktioner. ”Nu börjar vi förhoppningsvis se slutet på en utmanande tid för både medarbetare och studenter", säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lyfta flera restriktioner på grund av corona i slutet av månaden – exempelvis ska nuvarande deltagartak slopas när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För Malmö universitets del innebär det en stegvis återgång till mer verksamhet på campus och att lokalerna öppnas för allmänheten.

– Detta är naturligtvis väldigt positivt och bidrar till att vi inom kort kan börja återgå till en mer normal vardag och verksamhet på Malmö universitet, säger Kerstin Tham.

Efter den 29 september kan universitetet åter nyttja lokalerna utan begränsning av antal platser i exempelvis undervisningssalarna (undantag görs dock för Odontologiska fakulteten och byggnaden Klerken). Studenternas återgång till campus kommer av praktiska skäl att ske successivt.

– Det är viktigt att återgång till mer verksamhet på campus sker under ordnade former. Därför håller vi kvar vid fastställd schemaplanering. Såväl lärare som studenter behöver i god tid veta när, var och hur terminens undervisning ska genomföras, säger Kerstin Tham.

Fortsatt gäller att följa hygienrutiner, undvika trängsel, stanna hemma och testa sig vid sjukdomssymptom samt följa berörda myndigheters och regionens rekommendationer. Medarbetare och studenter uppmanas också att vaccinera sig.

– Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att alla vaccinerar sig och att de som ännu inte är färdigvaccinerade fortsätter att vara försiktiga. Universitetet vill underlätta för våra studenter att vaccinera sig och det finns gott om tider att boka i Malmö.

– Det finns nu äntligen ett ljus i tunneln. Så låt oss hålla i detta och följa myndigheternas råd, så att vi inom en snar framtid kan ses och jobba tillsammans på campus, säger Kerstin Tham.

Ämnen

Kategorier

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Sarah Stancs

Sarah Stancs

Presskontakt Kommunikatör 040-665 79 90
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige