Gå direkt till innehåll
PISA: Experter vid Malmö universitet

Pressmeddelande -

PISA: Experter vid Malmö universitet

Imorgon 3/12 publiceras PISA, världens största elevstudie, om 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Söker du som journalist experter som kan kommentera och sätta resultaten i perspektiv? Vid Malmö universitet finns forskare som intresserar sig för PISA:

Anders Jakobsson, professor i pedagogik med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Har forskat om betydelsen av PISA och TIMSS.

– Trots att PISA-mätningarna har fått stort utrymme i debatten om skolan så har man från politiskt håll inte tagit resultaten på allvar. 2012 års mätning visade på en kraftig nedgång i resultaten bland svenska elever. 2015 hade medelvärdet förbättrats men gräver man djupare så ser man tydliga tecken på en skola som dras isär och blir alltmer ojämlik.

Kontakt:
anders.jakobsson@mau.se
070-170 58 74

Margareta Serder är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot bedömning. Hon har en bakgrund som högstadielärare i matematik och NO och har studerat PISA-mätningen bland annat i sin avhandling Möten med PISA (2015).

– Mätningen har kommit att få stor betydelse, inte minst i skoldebatten och som argument för olika utvecklingsinsatser och reformer. En problematisk aspekt av det är att resultaten i PISA är ett nationellt genomsnitt, som inte är till stor hjälp för att förstå hur olika skolors lokala, och största, utmaningar ser ut och kan hanteras.

Kontakt:
margareta.serder@mau.se
040-6657117

Ämnen

Kategorier

Regioner


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Hanna Svederborn

Hanna Svederborn

Presskontakt Kommunikatör 070 410 09 86
Kristina Rörström

Kristina Rörström

Presskontakt Kommunikatör 040-6657948
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet
205 06 Malmö
Sverige