Gå direkt till innehåll
PISA: Experter vid Malmö universitet

Pressmeddelande -

PISA: Experter vid Malmö universitet

Imorgon 3/12 publiceras PISA, världens största elevstudie, om 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Söker du som journalist experter som kan kommentera och sätta resultaten i perspektiv? Vid Malmö universitet finns flera forskare som intresserar sig för PISA:

Malin Ideland är etnolog och professor i utbildningsvetenskap med intresse för vilka normer som styr skolan, bland annat när det gäller jämförandets logik och marknadiseringen av skolan:

– Storskaliga kunskapsmätningar styr vad som anses som viktig kunskap och hur och när elever ska lära sig denna. Det har till exempel blivit ökat fokus på svenska (literacy) och matematik vilket är återkommande ämnen i mätningar. Resultatet får betydelse för vilka reformer som politiker kan driva igenom, de fungerar som oemotsägliga argument även om vi vet att det är en mycket liten del av skolans verksamhet och uppdrag som speglas i mätningar.

Kontakt:
malin.ideland@mau.se
040-6658241

Anders Jakobsson, professor i pedagogik med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Har forskat om betydelsen av PISA och TIMSS.

– Trots att PISA-mätningarna har fått stort utrymme i debatten om skolan så har man från politiskt håll inte tagit resultaten på allvar. 2012 års mätning visade på en kraftig nedgång i resultaten bland svenska elever. 2015 hade medelvärdet förbättrats men gräver man djupare så ser man tydliga tecken på en skola som dras isär och blir alltmer ojämlik.

Kontakt:
anders.jakobsson@mau.se
070-170 58 74

Margareta Serder är lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot bedömning. Hon har en bakgrund som högstadielärare i matematik och NO och har studerat PISA-mätningen bland annat i sin avhandling Möten med PISA (2015).

– Mätningen har kommit att få stor betydelse, inte minst i skoldebatten och som argument för olika utvecklingsinsatser och reformer. En problematisk aspekt av det är att resultaten i PISA är ett nationellt genomsnitt, som inte är till stor hjälp för att förstå hur olika skolors lokala, och största, utmaningar ser ut och kan hanteras.

Kontakt:
margareta.serder@mau.se
040-6657117

Ämnen

Taggar

Regions


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512

Relaterade nyheter