Gå direkt till innehåll
”Elever uppmuntras inte att utveckla sitt kritiska tänkande, istället skriver de för att klara proven”, säger forskaren Christina Lindh.
”Elever uppmuntras inte att utveckla sitt kritiska tänkande, istället skriver de för att klara proven”, säger forskaren Christina Lindh.

Pressmeddelande -

Proven styr elevers skrivande i SO

Proven styr skrivandet i de samhällsorienterande ämnena i skolan, visar en ny studie vid Malmö universitet. ”Elever uppmuntras inte att utveckla sitt kritiska tänkande, istället skriver de för att klara proven”, säger forskaren Christina Lindh.

Christina Lindh har lång erfarenhet från skolvärlden men också som lärare vid lärarutbildningen. I hennes avhandling har hon följt en sjundeklass under alla SO-lektioner, tre tillfällen i veckan, under åtta månader.

– Jag dokumenterade vad eleverna skrev, varför och hur. Jag är själv lärare i svenska och SO och skrivandet har alltid intresserat mig och varit en central del av min undervisning. Att skriva är ett sätt att möta ett ämne, att tänka och förstå.

Mål och resultat styr
En av hennes viktigaste slutsatser är att skolans mål- och resultatfokus satte ramarna för hur eleverna i studien jobbade med skrivande. Huvudfokus för eleverna var att strategiskt lagra, organisera och reproducera kunskapsinnehåll för att förbereda sig för att klara proven, bli bedömda och få betyg. De mätbara resultaten stod i centrum, enligt Christina Lindh.

– Formuleringar i kursplanerna leder till att lärarna känner sig detaljstyrda och att undervisningen i alltför hög grad inriktas mot bedömning och betyg. Det begränsar elevernas kritiska förhållningssätt. De får inte utveckla sin förmåga att ta ställning, reflektera och diskutera. Skrivandet blir istället instrumentellt.

Höga förväntningar
Samtidigt ställs det höga krav på elevernas skrivförmåga i de samhällsorienterade ämnena. Detta trots att förutsättningarna för eleverna att utveckla skrivandet alltså visade sig vara begränsade.

– Förväntningarna på elevers skrivförmåga är högt ställda i SO-ämnenas kursplaner, men underförstådda. Istället borde kraven formuleras tydligare så att eleverna ges möjlighet att öva de skriftspråkliga förmågor som undervisningen är tänkt att leda till.Jag hoppas att min studie kan inspirera lärare att reflektera över skrivandets funktion i deras egen undervisning.

Att få läsa, diskutera varandras texter och att öppna upp för ämnesfördjupning, reflektion och demokratiskt samhällsdeltagande skulle lyfta skrivandet, menar Christina Lindh.

– Gemensamt för SO-ämnena är ett starkt medborgarfostrande syfte som bland annat innebär att eleverna ska utvecklas i att tänka självständigt, uttrycka personliga åsikter och våga ta ställning. Ytterst handlar det om att utbilda människor till kritiskt tänkande individer som är det som ett demokratiskt samhälle bygger på.

Fakta: I skrivandets spår. Elever skriver i SO
En etnografisk studie om elevers skrivande i SO som bygger på ett omfattande och varierat material i form av klassrumsobservationer, film- och ljudinspelningar, foto, enkät, intervjuer, loggböcker, elevtexter, undervisningsmaterial och policydokument.

Kontakt: 
Christina Lindh, forskare
Fakulteten för lärande och samhälle
Malmö universitet
tel. 0709245403
e-post: christina.e.lindh@mau.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

- 24000 studenter, varav 12300 på helårsbasis.

- 1800 anställda, varav 75 professorer, 400 disputerade lärare.

- 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.

Presskontakt

Jessica Bloem

Jessica Bloem

Presskontakt kommunikatör och pressansvarig Forskning, press och opinion 0722031512

Relaterat material