Gå direkt till innehåll
Starka genusnormer ligger bakom männens val att stanna på landsbygden, medan kvinnorna flyttar till städerna.
Starka genusnormer ligger bakom männens val att stanna på landsbygden, medan kvinnorna flyttar till städerna.

Pressmeddelande -

Växande överskott av män på landsbygden

Under 1900-talet minskade genusgapet mellan landsbygd och stad i Sverige. Men under 2000-talet har det återigen ökat och överskottet av män på landsbygden är idag i princip lika stort som 1968.

Det skriver Peter Gladoic Håkansson, docent i ekonomisk historia, och Peter Karpestam, universitetslektor och nationalekonom, båda vid Malmö universitet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag.

Peter Gladoic Håkansson och Peter Karpestam har i en ny studie publicerad i Journal of Rural Studies undersökt de bakomliggande orsakerna till varför män stannar på landsbygden medan kvinnor flyttar till städerna.

Forskarna ser heller inga tecken på att utvecklingen kommer vända.

De ser tvärtom en hög risk för att gapet blir större.

Kvinnor flyttar
Förklaringen till genusgapets minskning under 1900-talet var mäns högre dödlighet vilket varit särskilt sant på landsbygden. Men från 1980-talet har skillnaderna i dödlighet mellan könen minskat.

Forskarna har analyserat perioden från 1991 till 2016 och kan se att kvinnor som flyttar bidrar till genusgapet.

– Utbildade personer söker sig till staden, och fler kvinnor än män utbildar sig. Det finns även normer och värderingar bakom att män väljer att stanna kvar på landsbygden. Män tenderar att bo på kvar på landsbygden bara för att de är män. Vi ser vi inga tecken på att dessa normer är på väg att förändras, säger Peter Gladoic Håkansson.

– Utan insatser är överdödlighet hos män är det enda vi kan se som skulle kunna ut jämna ut skillnaderna, säger Peter Karpestam.

För att vända utvecklingen föreslår forskarna:

  • Skapa möjligheter för välutbildade kvinnor att bo kvar på landsbygden genom förbättrade kommunikationer, infrastruktur och fortsatt möjlighet till distansarbete.
  • Motverka att pojkar fortsatt halkar efter flickorna i skolan samt satsa på fritidsaktiviteter som lockar både pojkar och flickor på alla orter.
  • Arbeta med traditionella genusnormer som påverkar männens beslut att stanna på landsbygden och kvinnornas val att flytta till städerna.

Kontakt: 

Peter Gladoic Håkansson, 072 54 738 54, peter.hakansson@mau.se

Peter Karpestam, 040-6657278, peter.karpestam@mau.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


-------------------------------------------------------------------------

Du får det här pressmeddelandet eftersom vi tror att du är intresserad av vår forskning och utbildning. Läs om Malmö universitets hantering av GDPR: mau.se/om-webbplatsen/

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering.

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

  • Grundat 1998
  • 5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
  • 24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
  • 2 093 anställda
  • 430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
  • 100 program och 350 kurser

Kontakter

Magnus Jando

Magnus Jando

Presskontakt kommunikatör 040 665 81 97
Anna Dahlbeck

Anna Dahlbeck

Presskontakt Kommunikatör 040 665 87 93
Marc Malmqvist

Marc Malmqvist

Presskontakt Kommunikatör
Per M Eriksson

Per M Eriksson

Presskontakt Presskontakt (ledningsfrågor)
Magnus Erlandsson

Magnus Erlandsson

Presskontakt Presskontakt 040-6658683
Cecilia Lindberg

Cecilia Lindberg

Presskontakt Kommunikatör 040-665 88 46

Hanna Rydén

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Ett universitet mitt i staden

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer.

Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.

Tillsammans med andra vill vi skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt. Som en naturlig följd av detta finns de flesta av våra studenter inom ämnesområden och yrken med hög samhällsrelevans.

Vi är övertygade om att öppenhet och inkludering berikar vår mångfald. Ett kvitto på det är att två av tre studenter på Malmö universitet är första generationens akademiker.

Malmö universitet i siffror:

Grundat 1998
5 fakulteter och 5 forskningscentrum.
24000 studenter, 12 000 helårsstudenter
2 093 anställda
430 disputerade lärare, 264 doktorander 83 professorer
100 program och 350 kurser

Material från nyhetsrummet får användas för redaktionella syften, ej för kommersiellt bruk som till exempel annonsering. Malmö universitets bildbank finns på https://mediaflow.com/sv-SE/ och nås med användarnamn Press och lösenord Malmo22.

Malmö universitet
Box 50500
205 06 Malmö
Sverige