Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Äldre i framtiden

Limhamn-Bunkeflos stadsdelsförvaltning Alla måste vi börja fundera över hur vi vill ha det när vi blir äldre. I samhället pågår en omfattande individualisering och äldrevården är inte något undantag. De gamla ålderdomshemmen är sedan länge borta och ansvaret för vår framtid ligger i våra egna händer. För att ta pulsen på hur invånarna ser på att vara äldre i framtiden inbjuder stadsdelsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo till en temaeftermiddag i Öresundsgårdens aula den 18 maj, 13.00–16.00. – Idag behöver man fundera igenom hur man vill ha det på ålderns höst. Temaeftermiddagen ger en vägledning i hur vår långsiktiga planering ska utformas, säger Renée Ekcrona, vård och omsorgschef i Limhamn-Bunkeflo. Eftermiddagen inleds med en föreläsning av professor Mats Thorslund som tar upp hur forskningen ser på framtiden för de äldre. Procentuellt sett är Sverige det land som har flest antal 80-åringar och v i har en sned åldersfördelning. År 2020 når vi en topp med många pensionärer och för få i arbetslivet. – Det behövs en god samhällsplanering för att kunna möta framtidens krav och vi måste börja redan nu, säger Renée Ekcrona. Efter föreläsningen blir det paneldebatt med moderator Hans Månsson, journalist och f.d. chefredaktör för sydsvenskan. Med i panel finns representanter från pensionärsorganisationer och stadsdelens anhörigföreningar. – Det är medborgarna som ska komma till tals och po litiker och tjänstemän ska lyssna, säger Renée Ekcrona. För mer information kontakta: Renée Ekcrona, Vård och omsorgschef, Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning 0705-38 14 24

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Relaterade event

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se