Gå direkt till innehåll
Fullriggaren i Västra Hamnen spetsar med hållbarhet i världsklass

Pressmeddelande -

Fullriggaren i Västra Hamnen spetsar med hållbarhet i världsklass

En ny utbyggnadsetapp av Västra Hamnen i Malmö har byggstartat. Måndagen den 24 maj togs det första spadtaget för Fullriggaren - ett område som utvecklas av Malmö stad i samarbete med tolv byggherrar. Här ska 600 bostäder, butiker, förskola, LSS-boende, kontor och parkeringshus byggas med spjutspetsade hållbarhetsåtgärder och ny miljöteknik som grund.

Fullriggaren fortsätter på den inslagna vägen i Västra Hamnen där hållbarheten är i fokus. Första utbyggnadsetappen, Bo01 var ett demonstrationsprojekt där bomässa och 250 miljoner i bidrag resulterade i nytänkande inom hållbarhet. Andra etappen, Flagghusen, blev ett så framgångsrik byggprojekt att det valdes ut av Miljödepartementet som ett av tolv goda exempel på eko-effektiv ekonomi. Nu följer Fullriggaren som tredje etappen med målet att förena det bästa från de två föregående. Under tre år har en dialog och ett utvecklingssamarbete pågått mellan Malmö stad och de tolv aktuella byggherrarna för att få fram spetslösningar inom hållbarhetsområdet. Med ett stöd på 25 miljoner kr från Delegationen för hållbara städer är det nu möjligt att genomföra alla de tänkta åtgärderna.

- De tekniska förvaltningarna är engagerade och har på olika sätt bidragit till projektets framdrift. Dialogen mellan staden och byggherrarna har resulterat i utomordentligt höga hållbarhetsambitioner. De skapar tillväxtmöjligheter hos både miljöteknikföretag och byggentreprenörer men vidareutvecklar också Malmös position som en hållbar stad i världsklass, säger Tekniska nämndens ordförande Emmanuel Morfiadakis.

Satsningarna inom Fullriggaren kommer att resultera i Sveriges största samling av energieffektiva byggnader med en blandning av lågenergi- och passivhus. En av de två kontorsfastigheterna kommer att klassas enligt Green Building. Fullriggaren blir dessutom landets största område där man samlar organiskt avfall i ett separat ledningssystem för biogasproduktion. Också det första området där alla boende får garanterad tillgång till en bilpool. Fullriggaren visar även upp andra innovativa eko-lösningar som 800 kvm gröna väggar, 14 500 kvm gröna tak och 7 300 kvm gröna markytor. 

Fullriggaren är ett av de första byggprojekteten i Malmö som byggs enligt det nya Miljöbyggprogram Syd. Det anger tre olika klassningsmöjligheter inom områdena; energi, fuktskydd, innemiljö och urban biologisk mångfald. Alla tre nivåer har högre krav än de nationella byggreglerna. Fullriggarens byggherrar har sammantaget en hög ambitionsnivå i sina projekt med 9,9 poäng av 12 möjliga enligt programmet. Gemensamma referenser och en kunskapsbas genom dialogformen och samarbetet mellan Malmö stad har gett utomordentligt höga hållbarhetsambitioner.

- Vi har ett genuint intresse av att bygga bostäder med god standard för långsiktig förvaltning. Med långsiktigheten följer hållbarheten. Dessutom räknar vi med att det kommer höja byggnadernas värde, säger Bengt Nevsten som representant för de tolv byggherrarna.

Kontakt
Pernilla Andersson, projektledare
Fastighetskontoret, Malmö stad
pernilla.andersson@malmo.se
040-34 17 81

Tor Fossum, projektledare
Miljöförvaltningen, Malmö stad
tor.fossum@malmo.se
040-34 12 67

Ulrika Signal, projektledare
Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad
ulrika.signal@malmo.se
040-34 90 32

Ämnen

Kategorier

Regioner


Fakta om Fullriggaren
81730 kvm enligt detaljplanen
19 fastigheter
624 lägenheter; 464 hyresrätter, 129 bostadsrätter, 31 ägarlägenheter
9 LSS-lägenheter och 12 sociala lägenheter
förskola med 4 avdelningar
parkeringshus med 450 platser
2 kontorshus på drygt 9 000 kvm
byggstart sommaren 2010
inflyttning i bostäder 2011-2012

Byggherrar
Bengt Nevsten Fastigheter, Botrygg, Byggnads AB Tornahem, ByggVesta AB, Derome, Fastighets AB Briggen, Haga Gruppen, HSB, Nevsten Fastighets AB, Parkering Malmö, Stena Fastigheter Malmö AB och White arkitekter AB.

Intressanta länkar
www.malmo.se/fullriggaren
www.fullriggaren.com
www.miljobyggprogramsyd.se
www.hallbarastader.gov.se

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se