Gå direkt till innehåll
Fastigheten Verkö 5 i hamnområdet. Foto: Perry Nordeng
Fastigheten Verkö 5 i hamnområdet. Foto: Perry Nordeng

Pressmeddelande -

Internationellt logistikföretag skapar hållbara transporter i Malmö hamn

Det nederländska logistikföretaget Westerman Multimodal Logistics etablerar sig i hamnen i Malmö. Här byggs en anläggning för omlastning av gods, för kombitrafik avsedd för järnväg, väg och sjöfart. Detta blir en viktig hubb för en nordeuropeisk transportkorridor. Fastigheten Verkö 5 omfattar cirka 43 000 kvadratmeter mark och ersättningen till kommunen blir ca 1,8 miljoner per år.

Genom etableringen av Westerman Multimodal Logistics skapas en hållbar transportlösning mellan Skandinavien och kontinenten, och en stärkt position för Malmö hamn. Att Malmö stad upplåter ny mark med tomträtt till belgiska fastighetsbolaget MG Real Estate, som blir Westermans hyresvärd, innebär en storsatsning på Malmö Industrial Park och hamnområdet.

Den nya etableringen innebär 50 nya arbetsplatser i anläggningen och även ökad sysselsättning i branscher kopplade till transport och logistik, och övrigt näringsliv i Malmöregionen.

-Detta är en viktig investering för hamnens fortsatta utbyggnad och satsning på Malmös hamnområde och vårt utvecklingsområde Malmö Industrial Park. Etableringen skapar också nya, välkomna arbetstillfällen, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande.

-Vi är väldigt positiva till denna etableringen som kan befästa Malmös roll som tillväxtmotor och viktig knutpunkt för godstransporter, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande.

Westerman har lång erfarenhet av intermodala godstransporter och är starkt kopplade till centrala Europa via Nederländerna, men också till andra stora marknader inom Europa och andra världsdelar. I och med deras etablering kan Malmö stad fortsätta sin satsning med att stärka infrastrukturen för järnväg i hamnområdet. Att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg innebär en avsevärd reducering av utsläppsnivåer då betydligt tyngre gods kan samlastas på tåg.

-Vi ser mycket fram emot att skapa en stark logistiknod i Malmö där vi kan dra nytta av effektiva och hållbara lösningar för omlastning via sjöfart, järnväg och väg. Malmö ligger perfekt i den Nordeuropeiska transportkorridoren, säger Lambert Van Dieren, vd Westerman Multimodal Logistics.

Hanteringen av järnvägsgods kommer ske i nära samarbete mellan Westerman och hamnoperatören Copenhagen Malmö Port (CMP), med en direkt anslutning till container- och färjeterminalen.

-Det finns en tydlig efterfrågan på den här tjänsten från regionens näringsliv och den här satsningen blir ett hållbart steg i arbetet att flytta gods från långväga lastbilstransporter till järnväg och sjöfart i nära samarbete både med oss på CMP och med våra andra samarbetspartners. Westermans etablering förstärker nätverket i hamnen ytterligare och tillsammans kan vi erbjuda ännu fler lösningar till kunderna, säger Barbara Scheel Agersnap, vd, Copenhagen Malmö Port.  

Utvecklingen av Malmö Industrial Park, ett expansivt industriområde som erbjuder attraktiv industrimark i Norra hamnen i Malmö, sker i samverkan med CMP. Företagsetableringarna inom Malmö Industrial Park sker löpande. 

-Vi är glada att inom ett halvår kunna fortsätta vår satsning med en andra etablering i Malmö Industrial Park. Vi inser betydelsen av ett hållbart byggande, vilket detta projekt kommer vara ett mycket bra exempel på och vi är väldigt glada över att snart vara igång, säger Anton van Vlerken, Norden- och Nederländernaansvarig på MG Real Estate. 


Kontaktpersoner 

Olle Anderberg, projektledare, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, olle.anderberg@malmo.se, +46 708 256 299

Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande, Malmö stad, andreas.schonstrom@malmo.se, 0709-116897

Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande, Malmö stad, hakan.linne@malmo.se, 0701-893631

Johan Ullenby, ansvarig för Norra Hamnen, Copenhagen Malmö Port, johan.ullenby@cmport.com, +46 706 924 141

Lambert van Dieren, Norden- och Nederländernaansvarig, Westerman Multimodal Logistics, lvandieren@westermanlogistics.com, +31 648 163 640

Anton Van Vlerken, Chief Country Officer Netherlands and Nordics, MG Real Estate, avv@mgrealestate.eu, +31 650 49 94 64

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se