Gå direkt till innehåll
​Kommunstyrelsens arbetsutskott enade om paket till stöd för lokalt näringsliv

Pressmeddelande -

​Kommunstyrelsens arbetsutskott enade om paket till stöd för lokalt näringsliv

Coronautbrottet och dess konsekvenser drabbar näringslivet hårt. Kommunledningen och Moderaterna har därför kommit överens om att Malmö stad omgående ska vidta ett flertal åtgärder i syfte att dämpa de negativa effekterna för företagen i staden.

Åtgärderna, som ska ses som ett första gemensamt initiativ, syftar till att komplettera de nationella insatserna och bidra till förbättrad likviditet och förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Stärkt samarbete, korta beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla stadens bemötande av det lokala näringslivet.

Malmö stads åtgärder riktade till Malmös näringsliv med anledning av coronakrisen


Kortare betalningstider till leverantörer till Malmö stad

Malmö stads verksamheter uppmanas att betala leverantörsfakturor tidigare än det datum som leverantören har angett som sista betalningsdag och verka för att samtliga fakturor betalas inom 15 dagar. Hälsa, vård och omsorgsförvaltningen, som är under hårt tryck och behöver fokusera sina resurser, undantas.


Frysta hyror och möjlighet till avbetalningsplan

Malmö stad avstår, genom Stadsfastigheter, från årets hyreshöjning för sina kommersiella hyresgäster och erbjuder möjlighet till en avbetalningsplan för hyran, där anstånd med hyra kan vara en del.


Säkra samverkan kring Malmö som besöksdestination

Genom Destinationssamverkan Malmö samverkar Malmö stad med ett 60-tal aktörer inom besöksnäringen. Verksamheten finansieras framför allt av medlemsavgifter. För år 2020 avser vi att öka stadens anslag till insatser för besöksnäringen, så att inga medlemsavgifter behöver betalas in till Destinationssamverkan. Syftet är att kraftsamla kring en bransch som är synnerligen hårt drabbad.


Anstånd för uteserveringar till och med augusti

Malmö stad inför anstånd med avgifter för befintliga upplåtelser för uteserveringar och försäljning på allmän platsmark för 6 månader med start i mars 2020.


Anstånd för avgifter för vatten, avlopp och sophantering

Malmö stad verkar för att företag som begär anstånd för avgifter för vatten, avlopp och sophämtning för att klara likviditeten ska beviljas det.


Stärkt rådgivning och vägledning för företagare

Vi säkerställer kvalificerad vägledning och rådgivning till företag genom Malmö stads företagslots i Kontaktcenter och Näringslivskontorets verksamhet.


Anstånd på avgifter som rör tillstånds- och tillsynsärenden samt lyhördhet och flexibilitet för den extraordinära situationen

Malmö stad ska ge anstånd för vissa avgifter som är kopplade till stadens tillstånds- och tillsynsverksamhet. Vi ska visa lyhördhet och förlänga tidsfrister för tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt.

- Malmöborna har prövats förr och tillsammans har vi gått stärkta ur flera tidigare kriser. Coronautbrottet och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen slår hårt mot Malmös näringsliv. Risken är stor att livskraftiga företag slås ut och att många Malmöbor blir utan jobb. Jag vill uppmana Malmöborna att fortsätta stötta det lokala näringslivet under de kommande månaderna, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Hela vårt samhälle prövas i denna allvarliga kris och stora delar av Malmös näringsliv har redan drabbats hårt och svävar i ovisshet om framtiden. Det är viktigare än någonsin att vi i staden står enade och agerar gemensamt för att mildra effekterna. Vi har lyssnat till näringslivets behov och ett första gemensamt paket med åtgärder syftar därför till att stödja det lokala näringslivet och undvika att jobb och företag slås ut, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

- Moderaterna har lyssnat noga på Malmös näringsliv och ser ett stort behov av att lätta deras bördor i dessa prövande tider. Vi är också öppna för att genomföra ytterligare åtgärder. Därför kommer vår dialog med såväl företagen som kommunledningen att fortsätta framöver, säger Torbjörn Tegnhammar (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.


Kontaktpersoner

Vanessa Marko, pressekreterare (S), 0701-48 46 24

Christoffer Karlsson, politisk sekreterare (L), 0734-16 64 97

Aron Regnell, politisk sekreterare (M), 0721-81 29 76

Ämnen

RegionerKontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se