Gå direkt till innehåll
Stort stödpaket till Malmös närings- och kulturliv för att vara redo inför återstarten efter pandemin

Pressmeddelande -

Stort stödpaket till Malmös närings- och kulturliv för att vara redo inför återstarten efter pandemin

Malmös kommunledning med Socialdemokraterna och Liberalerna föreslår ett rejält ekonomiskt stöd till Malmös näringsliv. På en pressträff idag presenterades ett paket med åtgärder för bland annat uteserveringar, Malmömässan, kulturutövare och kulturhuset Funnys Äventyr.

Handel, hotell och restauranger är viktiga för att göra Malmös stadsliv färgstarkt och roligt. Just dessa branscher har på grund av restriktionerna under pandemin lidit svåra ekonomiska förluster. Viktigaste ekonomiska stöden för att kompensera de stora intäktstappen kommer från staten. Malmös kommunledning vill bidra på bästa möjliga sätt för att underlätta ytterligare.

Kommunledningen föreslår att avgifterna för markupplåtelse åt uteserveringar och försäljning efterskänks för perioden januari-oktober 2021. Beslut om detta fattas i tekniska nämndens arbetsutskott den 7 april.

23 miljoner i stöd till Malmömässan
Restriktionerna har också inneburit att i princip inga arrangemang har kunnat hållas på Malmömässan det senaste året. Malmömässan är en central del av Malmös besöksnäring och en viktig motor i branschens återstart efter pandemin.

För att skapa bra förutsättningar för återstarten föreslår kommunledningen att Malmö stad ska teckna avtal med Malmömässan om att en del av lokalerna ska upplåtas åt Malmö stad under åren 2021–2025, med en ersättning på 3,3 miljoner kronor under 2021 och 5 miljoner kronor årligen under 2022–2025. Totala ersättningen till Malmömässan blir 23,3 miljoner kronor. Redan i december förra året beslutade kommunledningen att öka ersättningen till Malmömässan för 2021 med 2,5 miljoner kronor.

Hyresrabatter för kultursektorn och hyresgäster hos Stadsfastigheter
Även kultursektorn är hårt drabbad av restriktionerna. Regeringen har tillsammans med L och C beslutat i omgångar om ekonomiskt stöd för att kulturarrangörer ska kunna hålla ut. I Malmö, där kommunen utreder möjligheten att bli Europas kulturhuvudstad 2029, är ett levande kulturliv extra viktigt för invånarna.

Malmö stad vill göra sitt för att bidra till att kulturen kan överleva under perioden då intäkterna från biljettförsäljning uteblir. Alla kulturutövare som hyr lokaler i andra hand av kulturförvaltningen ska ges möjlighet till nedsatt hyra under perioden januari-mars i år. Hur stor hyresrabatten blir förhandlas individuellt.

Även kommunala Stadsfastigheter kommer att erbjuda individuella hyresrabatter för verksamheter som hyr i deras lokaler under perioden januari-mars.

En förutsättning för det kommunala hyresstödet är att regeringen erbjuder hyresvärdarna ett stöd på 50 procent av den hyresrabatt som ges under perioden. Hyresstödet riktar sig till verksamheter i särskilt utsatta branscher.

1,6 miljoner kronor till kulturhuset Funnys Äventyr
Funnys Äventyr, intill Mobilia köpcentrum, är ett viktigt besöksmål och en betydelsefull kulturinrättning, i synnerhet för barnkulturen. Sedan starten i oktober 2020 har Funnys Äventyr drabbats hårt av pandemin. På grund av restriktionerna har inga besök kunnat tas emot. Nästan alla intäkter har därmed uteblivit. Verksamhetens likviditetsbehov är akut.

Kommunledningen ser Funnys Äventyr som angelägen. Därför föreslås att samarbetet mellan kommunen och stiftelsen som driver Funnys Äventyr förlängs med ett år till totalt 8,5 år. För detta extra år får stiftelsen 1,6 miljoner kronor som ett förskott på entrébiljetter till kommunens förskole- och grundskolebarn.

– Besöksnäringen, kultur och evenemang är några av Malmös viktigaste arbetsmarknader. Fram till pandemin var det många malmöbor som hittade jobb i någon av branscherna. När vi nu förhoppningsvis närmar oss en återstart för verksamheter med publik och folksamlingar så vill vi i kommunledningen göra vårt för att återstarten ska gå snabbt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Pandemin har det senaste året drabbat delar av Malmös näringsliv hårt. Särskilt drabbade är besöksnäringen, restaurangbranschen och kultursektorn. Staten har störst möjligheter att rädda drabbade företag men från kommunledningens sida är vi fast beslutna att fortsätta göra vad vi kan för att säkerställa ett levande Malmö även efter pandemin. Därför presenterar vi idag, från stadens sida, ännu ett stödpaket i dessa svåra coronatider, säger Roko Kursar (L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

För ytterligare kommentar och information, kontakta:
Katrin Stjernfeldt Jammeh via Vanessa Marko, pressekreterare, 0701-483624
Roko Kursar via Linn Rydberg, politisk sekreterare, 0701-47 30 92

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150 / +46 40-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se