Gå direkt till innehåll
Malmö stad har fördelat extra kulturstöd med anledning av coronapandemin

Pressmeddelande -

Malmö stad har fördelat extra kulturstöd med anledning av coronapandemin

Coronapandemin har drabbat kulturlivet hårt. För att motverka de negativa effekterna har Malmö stad anslagit 4 miljoner kronor för extra stöd till det lokala kulturlivet i Malmö. Nu har kulturförvaltningen i Malmö stad fördelat stödet.

Kulturlivet har på många sätt drabbats hårt av den pågående coronapandemin med bland annat inställda arrangemang, förlorade uppdrag och inkomster. Malmö stad beslutade den 4 juni att avsätta 4 miljoner kronor för att möjliggöra extra stöd till det lokala kulturlivet. I slutet av förra veckan fördelade kulturförvaltningen stödet till 21 lokala kulturverksamheter och 88 enskilda kulturskapare i Malmö.

– Genom att fördela stödet till både organisationer och enskilda kulturutövare kan vi bidra till en hållbar kulturell infrastruktur i Malmö och ge utövarna möjligheter till konstnärligt arbete och försörjning under pandemin, säger Jennie Järvå, enhetschef Kulturanalys och Stöd i kulturförvaltningen.

Behovet av stöd har varit stort, bland många välmotiverade ansökningar har organisationer och kulturutövare med stor variation och bredd getts stöd.

–Det som gör Malmös kulturliv så intressant är dess spännvidd. Här finns både spets och bredd och en mylla där nya uttryck växer. I fördelningen har vi sett till denna mångfald och strävat efter en bred fördelning, berättar Jennie.

Malmö stads stöd ska fungera som ett komplement till andra stödinsatser på lokal, regional och nationell nivå. 

Kontakt
Jennie Järvå
Enhetschef Kulturanalys och stöd, kulturförvaltningen 
0701-479367
jennie.jarva@malmo.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister Öppen vardagar kl. 8-17 samt vid akuta frågor, till exempel vid en allvarlig händelse som inte kan vänta till nästa vardag, vardagar kl. 17-20 och helger kl. 8-20. 040-341150

Relaterat innehåll

Välkommen till Malmö stad!

Malmö är Sveriges tredje största stad, en ung, global och växande stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor över 350 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 180 länder.

Malmö stad är med och leder klimatomställningen i Europa med åtta andra svenska städer och har skrivit på Klimatkontrakt 2030 som ska fungera som ett verktyg för att möjliggöra investeringar i klimat- och hållbarhetsåtgärder i städerna. Klimatkontrakt 2030 ligger i linje med EU:s kommande utlysningar för klimatneutrala städer.

I Malmö stads organisation arbetar cirka 27 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare.

Läs mer på www.malmo.se